ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Acronyms, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni

ADAR

[′ā‚där]
References in periodicals archive ?
This is because the primary obligation had already been fulfilled on the 15th of Adar One, and the second reading was mandated only in order to remind people that the mizvot of Purim, sending manot and gifts to the poor, have to be observed on Second Adar.
Mae'n perfformio hefo'r adar mewn sioeau a ffeiriau ond mae hefyd yn eu defnyddio i gynorthwyo'r rhai mwyaf bregus oddi fewn ein cymdeithas.
Wrth iddyn nhw gyfarfod yr adar, a dysgu sut i'w trin maen nhw'n magu hyder sy'n eu harfogi i wynebu'r problemau a all godi yn eu bywydau yn well.
Adar said that Zoetrope could eventually be built in to any other Web browser.
Supporting any software on any device anywhere in the world, ADAR IT reduces risk for both service and cost for any industry.
Rydw i wedi clywed yr adar mae hi'n crybwyll arnyn nhw, ond hefyd Llawenydd o loniant (joy of joys) Dydd Gwener diwetha roedd y gog yn galw yn y coedwig ar llechwedd Moel Fferna uwchben Carrog , Dyffryn Dyfrdwy.
As part of the contract, BOSI Global of Chicago has been brought in to aid operate ADAR IT.
Mae'r rhai sy'n gwylio adar yn credu fod y tywydd oer a gwlyb gawsom ni'r haf yma wedi effeithio cymaint ar y wennol ddu nes fod rhai ohonyn nhw wedi gadael Cymru ers tua canol mis Gorffennaf heb drafferthu i nythu.
Nid llyfr garddio traddodiadol yw cyfrol ddiweddaraf Gwasg Carreg Gwalch, Cynefin yr Ardd, ond llyfr i'r teulu oll sy'n adrodd hanes yr anifeiliaid, yr adar, y pryfetach, yr ymlusgiaid, y coed, y llwyni, y blodau a'r perlysiau sydd i gyd yn ffurfio'r cynefin cyfoethog hwn sydd ar stepen eich drws.
Purim, which occurs on the 14th day of the Hebrew month of Adar (the 15th in Jerusalem), is a celebration of the events described in the scroll of Esther.
TransChip's advanced single chip camera technology, with its wide array of features, gives us a significant advantage over standard multi-chip sensor designs with less functionality," explained Rutie Adar, director of product marketing at TransChip.
para]]Tech Entrepreneur James Michelson joins ADAR IT as Chief Marketing Officer[[/para]]