Milford Haven

(redirected from Aberdaugleddau)
Also found in: Dictionary.

Milford Haven,

Welsh Aberdaugleddau, town (1981 pop. 13,883), Pembrokeshire, SW Wales. It is a seaport on the northern side of the estuary called Milford Haven. The bay forms a natural harbor that can handle large oil and liquefied natural gas tankers, making the town a key oil and gas port and refining center. Other imports are cattle, food, and fertilizer. From early times the town was a point for trade with Ireland. Henry II invaded Ireland from Milford Haven in 1172; Henry Tudor (who became Henry VII) landed there from France in 1485.

Milford Haven

a port in SW Wales, in Pembrokeshire on Milford Haven (a large inlet of St George's Channel): major oil port. Pop.: 12 830 (2001)
References in periodicals archive ?
Mae i Borthladd Aberdaugleddau ran bwysig yn hanes yr ardal ac roedd yn rhan amlwg o blentyndod Melanie.
Cyflwynwyd ffordd newydd, chwyldroadol o adolygu i ddisgyblion Ysgol Aberdaugleddau, Penfro, yn dilyn bwrsari grwp CyngACC a ddyfarnwyd drwy'r Cydlynydd Dysgu, Vivienne Morris.
Yn ystod y gyfres bydd Bedwyr hefyd yn edrych ar agweddau mwy diwydiannol Penfro yn ne'r sir, fel y diwydiant olew yn Aberdaugleddau.
Ymunwn unwaith yn rhagor e'r cyflwynwyr Morgan Jones a Alex Jones, wrth i Dom Hogiau'r Wlad a Thom Clwb Ffermwyr Ifainc Aberdaugleddau ddod wyneb yn wyneb cyn i Dom WI Ceredigion herio Tom y Jonesiaid o Landeilo wrth iddynt oll frwydro am le yn rownd derfynol y gyfres a chael y cyfle i ennill y wobr fawr o pounds 5,000.
Galw heibio i rai o'r ynysoedd i fwynhau'r adar a'r blodau, rhyfeddu at y diwydiant yn Aberdaugleddau, cofio am gampau llenyddol teulu'r Cilie, a sefyllian peth uwchben Pwllderi.
O ganlyniad, mae'r llongau mawr yn troi at fathau eraill o bysgod, all ond olygu dinistr i'r bywyd morwrol fel yr eglura Graham Ford sy'n swyddog gyda'r Pysgodfeydd Morol sy'n gweithio ym Mhorthladd Aberdaugleddau.
Y gantores ifanc o Aberdaugleddau, Georgina Stalbow, fydd y seren newydd olaf i berfformio yn y gyfres.
Ffermwyr Ifanc Aberdaugleddau, Tom yJones Llandeilo, Tom Myfyrwyr Bangor aBois y Gogledd yn herio'i gilydd ermwyn darganfod pwy sydd yn cuddio'rtipit.
Mae Bradley, wrth gwrs, yn hanner Cymro - o 2001 hyd 2007 bu'n byw gyda'i fam yn Aberdaugleddau cyn mynd n'l at ei dad yn Oklahoma.
Theatr y Torch, Aberdaugleddau, nos Iau, Tachwedd 16
A phetai modd wedi bod o ail-lenwi tanceri gwag oedd yn dychwelyd o Aberdaugleddau i'r Dwyrain Canol gyda dwe r Cymreig, falle mai fel masnachwr dwe r blaengar fydden ni'n nabod Howard Marks yn hytrach nag fel smyglwr cyffuriau.
Ar y cymal yma o'i daith mae Dudley wedi cyrraedd pegwn gorllewinol pellaf Cymru gan lanio yn Sir Benfro, a bydd yn crwydro o borthladd fferi Abergwaun hyd borthladd diwydiannol Aberdaugleddau.

Full browser ?