Abertawe


Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Abertawe,

England: see SwanseaSwansea
, Welsh Abertawe, city (1981 pop. 172,433) and county, 146 sq mi (378 sq km), S Wales. Located on Swansea Bay at the mouth of the Tawe River, the city of Swansea is a metallurgical center with sheet-metal mills, foundries, and smelting works.
..... Click the link for more information.
.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ond rhybuddiodd y bydd Sampdoria yn cynnig her anodd i Abertawe.
Sara Hayes, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board public health director, said: "We are absolutely delighted with the response from parents.
Wedi'r streic, bu Sian yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe a graddiodd yn y Gymraeg cyn wynebu'r her nesaf - mynd i San Steffan fel Aelod Seneddol.
Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fenter, Datblygu ac Adfywio: "Drwy lofnodi'r adduned hon mae'r Cyngor a'n partneriaid yn PCYDDS yn cytuno i weithio gyda'n gilydd i ddatblygu a gwella cyfleoedd ar gyfer ffyniant rhanbarthol a chynyddu cynhwysiant cymdeithasol a chyrhaeddiad addysgol yn ein cymunedau.
Mi allai fod wedi dewis sawl clwb arall ond fe ddewisodd Abertawe ac mae'r clod am hynny'n mynd i Paul Clement wrth gwrs oherwydd ei gysylltiadau a Bayern Munich.
Welais i ddim o Huw, gwaetha'r modd, wrth i mi roi sgwrs yn ddiweddar yn Galerie Simpson, oriel gelf ar y Sryd Fawr yn Abertawe ond roedd Jane Simpson, perchennog yr oriel yn uchel ei chloch wrth ganmol gweledigaeth a chymorth Huw.
Aneurin Bevan UHB (PS596,000), Betsi Cadwaladr (PS2,391,000), Cardiff and Vale (PS4,692,000), Cwm Taf (PS2,017,000), Hywel Dda (PS2,176,000), Powys (PS1,037,117) and Abertawe Bro Morgannwg (PS5,113,000) made up the health board spend.
Total quantity or scope: Maintenance of Fire and Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Abertawe sydd wedi cael y canlyniadau gorau yn y blynyddoedd diwethaf hefo deg buddugoliaeth allan o bymtheg yn y gemau Varsity.
Yn ymuno a Mark Jones am y sylwebaeth Saesneg ar y gwasanaeth botwm coch a gwasanaethau sain eraill fydd Cameron Toshack, hyfforddwr llwyddiannus tim dan 23 Abertawe, a dyn sydd a chysylltiad agos a'r Elyrch ers oes aur yr 1980au dan arweiniad ei dad, John Toshack.
A spokesman for Abertawe Bro Morgannwg UHB said: "The health board is carrying out audits and spot checks of blood glucometry record-keeping across all its hospitals.
Maintenance of Fire & Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.