ADAR

(redirected from Adar I)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical.

ADAR

[′ā‚där]
References in periodicals archive ?
Un bore, er fy syndod, daeth gwiwer lwyd, yn sicr angen bwyd, a daeth yn selog a chyflymy bore canlynol hefyd gan gadw'r adar i ffwrdd.
Mae mwy o adar i bob milltir sgwar fan yna nag yn unman arall yn Ewrop i gyd.
Har Adar is an upscale community west of Jerusalem, straddling the seam line between the occupied West Bank and Israel proper and known for its good relations with its Palestinian neighbors.