Arkheologiia

Arkheologiia

 

a periodical publication of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. It has been published in Kiev since 1947 (in Ukrainian). It consists of sections for articles, materials and publications, and reports. The materials and most important discoveries of Soviet archaeologists in the Ukrainian SSR and neighboring oblasts, research on archaeology and ancient history, articles on methodical and methodological questions of archaeology, and reviews are published in Arkheologiia. From 1947 to 1969, 22 issues of the periodical were published.

References in periodicals archive ?
Novaia Arkheologiia (kriticheskii analiz teoreticheskogo napravleniia v arkheologii Zapada) [New Archaeology (critical analysis of the theoretical direction of Western archaeology)].
sobaki,'" Pamiatniki kul'tury: novye otkrytiia: pis'mennost, iskusstvo, arkheologiia.
Drevnejshie zhatvennye orudiia i ikh proizvoditiel'nost', Sovetskaia Arkheologiia 4: 36-52.
Arkheologiia i etnografiia Sibiri i Dal'nego Vostoka.
Paleoliticheskie businy na poselenii Studenoe-2, in Arkheologiia .
Predvaritel'nye itogi planigraficheskogo izucheniia Paleoliticheskogo zhilishcha Studenoe-2, in Arkheologiia .
Do istorii domestikatsii konya na pivdenommu skhodi Evropi, Arkheologiia 22: 55-67.
Nekotoriye aspekti paleoekonomicheskogo modelirovaniya paleolita, Sovetskaia Arkheologiia 4: 5-23.
Arkheologiia i paleogeografiia pozdnego Paleolita Russkoj ravniny: 106-119.
K voprosu o stratigraficheskoi i planimetricheskoi situatsii na Makarovo IV, in Otchetnaia Nauchno-Teoreticheskaia Konferentsiia Arkheologiia Etnografiia Istochnikovedenie: 74-5.