References in periodicals archive ?
Guvernatorul Iunius Soranus i-a trimis moastele Sfantului Sava Gotul, inecat in apa Buzaului, sub persecutia regelui got Athanaric, in 372.
Prigonitorul acestor crestini daco-romani era regele Athanaric gotul.