BUDR


Also found in: Acronyms.

BUDR

5-bromodeoxyuridine
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
The incorporation of BUdR and IUdR into the DNA of actively dividing cancer cells weakens the DNA molecules in the cancerous cells, and renders them more sensitive to the lethal effects of radiation.
The CRADA agreement, initiated in 1993, gives NeoPharm exclusive access to data from clinical trials sponsored by NCI to allow NeoPharm to obtain regulatory approval of BUdR and IUdR for use as diagnostic and therapeutic agents in the treatment of cancer.
Bron fod y teils yn eich tywys i wlad Islamaidd, rhywle yn Tunisia neu Morocco a rhywsut neu'i gilydd mae'r ffenestri budr wedi troi yn las a'r ffaith fod paent gwyn y ffram angen cot newydd yn ein harwain yn daclus at enw Ani i'r llun 'teilie di treulio'.
Mae o'n mynd i lan y mr ym mis Tachwedd, ac mae o'n dewis traeth budr yn lle un gln neis.
BUdR is incorporated into the DNA of tumor cells, weakening the cells and improving the kill rate by radiation therapy.
30pm) Yr wythnos hon yn Gwerthu Allan o''r Glee Club, prif glwb comedi Cymru, mae Tudur Owen yn perfformio ei sioe stand-up Dwr Budr.
Tudur Budr is back with more helpings of comic chaos in Tudur Budr: Cusan
Yn l Culpepper, mi fedrwch chi olchi hen wlserau budr hefo'r dail wedi'u berwi mewn gwin ac fod hyn yn help i'w glanhau.
The anti-cancer activity of both IUdR and BUdR have been extensively studied through grants sponsored by the National Cancer Institute
Mae hefyd wedi rhwygo'r llen i ddangos un o gyfrinachau mwya' budr y byd gorllewinol - y ffordd yr oedden ni'n cefnogi gormeswyr mewn rhes o wledydd hyd ymyl y Mr Canoldir.
Tudur Budr, addasiad Gwenno Mair Davies; Gwasg Gomer; pounds 3.
Mae lliw llygoden fach yn gwbl nodweddiadol - ryw liw brown budr ydi o.