Cardigan Bay

(redirected from Bae Ceredigion)
Also found in: Dictionary.

Cardigan Bay

an inlet of St George's Channel, on the W coast of Wales
References in periodicals archive ?
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud | Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
THIS painting, called Bae Ceredigion I, (pounds 750) by Meirion Jones, is among new work by three talented artists at Tonnau (Waves), Oriel y Mor, Pwllheli.
Bwrier bod yna gilfachau hirion lle mae'r m'r yn torri i mewn i'r tir am gannoedd o filltiroedd a Bae Ceredigion yn ymestyn at Aberhonddu, Clawdd Offa a Soar y Mynydd.
Diolch, diolch yw fy nghan, i Jack, am fy nhywys yn ofalus a doeth droeon, wrth imi greu cyri Vindaloo Cig Eidion Cymreig neu Pulao Macrell Bae Ceredigion.
Ond mi oedd y profiad yn tystio bod angen i Gymru anelu at dwristiaeth o safon uwch na'r llanast sydd i'w weld ar arfordir bae Ceredigion.
Ond credwch chi fi, mae cael cartref newydd gyda golygfa o'r Wyddfa yn gwisgo capan gwyn o eira, gyda chestyll Cricieth a Harlech yn swatio yng ngheseiliau mynyddoedd Meirionnydd, a thraws Bae Ceredigion gweld Penfro fel petai'n codi llaw ar y gorwel, yn tynnu gwen enfawr ac yn gwneud y cyfan yn werth chweil.
O HYN ymlaen, mae cerddwyr yn cael y cyfle i fwynhau golygfeydd gogoneddus Bae Ceredigion wedi i lwybr arfordirol arbennig rhwng Aberdyfi ac Aberteifi agor yn swyddogol yr wythnos diwethaf.
Ynteu a fydd Amanda, o gofio ei bod yn byw ar lannau Bae Ceredigion, e'i donnau a'i chwaraeon d3/4r, yn fwy at ei ddant.
Drwy rodio mynwentydd glannau Bae Ceredigion, buan y sylweddolir pa mor bwysig oedd y mr ym mywydau trigolion y tir mawr.