Cardigan Bay

(redirected from Bae Ceredigion)
Also found in: Dictionary.

Cardigan Bay

an inlet of St George's Channel, on the W coast of Wales
References in periodicals archive ?
Ond mi oedd y profiad yn tystio bod angen i Gymru anelu at dwristiaeth o safon uwch na'r llanast sydd i'w weld ar arfordir bae Ceredigion.
THIS painting, called Bae Ceredigion I, (pounds 750) by Meirion Jones, is among new work by three talented artists at Tonnau (Waves), Oriel y Mor, Pwllheli.
O HYN ymlaen, mae cerddwyr yn cael y cyfle i fwynhau golygfeydd gogoneddus Bae Ceredigion wedi i lwybr arfordirol arbennig rhwng Aberdyfi ac Aberteifi agor yn swyddogol yr wythnos diwethaf.
Diolch, diolch yw fy nghan, i Jack, am fy nhywys yn ofalus a doeth droeon, wrth imi greu cyri Vindaloo Cig Eidion Cymreig neu Pulao Macrell Bae Ceredigion.
Ond credwch chi fi, mae cael cartref newydd gyda golygfa o'r Wyddfa yn gwisgo capan gwyn o eira, gyda chestyll Cricieth a Harlech yn swatio yng ngheseiliau mynyddoedd Meirionnydd, a thraws Bae Ceredigion gweld Penfro fel petai'n codi llaw ar y gorwel, yn tynnu gwen enfawr ac yn gwneud y cyfan yn werth chweil.
Drwy rodio mynwentydd glannau Bae Ceredigion, buan y sylweddolir pa mor bwysig oedd y mr ym mywydau trigolion y tir mawr.
Ynteu a fydd Amanda, o gofio ei bod yn byw ar lannau Bae Ceredigion, e'i donnau a'i chwaraeon d3/4r, yn fwy at ei ddant.
Mae o'n arfordir mwyn iawn a dig on o wyrddni o gwmpas, tebygiawn i arfordir Bae Ceredigion a dweud y gwir.