Colwyn Bay

(redirected from Bae Colwyn)
Also found in: Dictionary.

Colwyn Bay

(kôl`wĭn), Welsh Bae Colwyn, town (1991 pop. 27,002), Conwy, N Wales. It is a popular seaside resort. Colwyn Bay has an amusement park, several theaters, a zoo, a botanic garden, and the Pwllychrochan Woods.

Colwyn Bay

a town and resort in N Wales, in Conwy county borough. Pop.: 30 269 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Gwasanaeth Cyhoeddus yn Amlosgfa Bae Colwyn dydd Iau, Medi 6ed, am 2.
Rhoddai'r Cwmni'r bai am yr oedi ar Gyngor Bae Colwyn ym 1911, ond cafwyd caniatad i ymestyn y trac hyd at Gwesty'r Queens ym 1912, ond ni chafodd y gwaith ei gwbwlhau hyd 26 Mawrth, 1915.
Angladd dydd Gwener, Awst 31 ain, Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn am 2.
Yn Awst, 1897, gwnaed cais arall - y tro yma am dros wyth milltir o drac o Ffordd Bay View, Bae Colwyn, yr holl ffordd i Ddeganwy ar gost o PS65,000.
Hefyd yn y Gogledd yr wythnos hon bydd S4C yn darlledu o dwy o gemau byw Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dan 20, gan ddechrau gyda gem Cymru Dan 20 v Lloegr Dan 20, yn fyw ac yn ecsgliwsif o Barc Eirias, Bae Colwyn heno.
Angladd ar lan y bedd ym mynwent Bae Colwyn dydd Mercher Awst 8fed am 11 o'r gloch.
com neu Yr Herald Cymraeg, Bryn Eirias, Bae Colwyn, LL29 8BF
Fe fydd y gantores Lowri Evans yn canu fersiwn acwstig o'r emyn ysbrydoledig, "Dyma gariad fel y moroedd" a daw'r canu cynulleidfaol o Gapel Horeb, Bae Colwyn.
Yr arwethwr David Rogers Jones, Bae Colwyn, dynnodd ein sylw ato, a diolch iddo am hynny.
Cennydd Davies fydd y sylwebydd yn y gem o Barc Eirias, Bae Colwyn.
Gwasanaeth yn Amlosgfa Bae Colwyn, ddydd Iau, Gorffennaf 26 am 1 o'r gloch.
Bydd Bryn yn pysgota ar y mor oddi ar arfordir Bae Colwyn ac yn coginio ger y traeth wrth i'r haul fachlud dros y tonnau.