baritone

(redirected from Bariton)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Bariton: bass voice, baritone voice

baritone

or

barytone

(both: băr`ĭtōn), male voicevoice,
sound produced by living beings. The source of the sound in human speaking and singing is the vibration of the vocal cords, which are inside the larynx, and the production of the sounds is called phonation.
..... Click the link for more information.
, in a lighter and higher range than a bass but lower than a tenor. The term also designates a bass stringed instrument, fretted, with six or seven bowed strings, and up to 20 sympathetic (i.e., unplayed but freely vibrating) strings. Haydn wrote many works for this instrument.

Baritone

 

(1) Male voice intermediate between the bass and tenor. The lyric baritone (close in sonority to the dramatic tenor) is distinguished from the dramatic baritone, which is more forceful and stronger (in the lower register it approaches the bass). The range of the baritone goes from the note A of the great octave to the A of the first octave.

(2) A bass string bow instrument similar to the viola bastarda. In addition to the six to seven strings to be played with the bow, this instrument had from seven to 20 or more resonating strings to intensify its sonority. The resonating strings were also played with a pick using the thumb of the left hand. The baritone was widespread in the 18th century, especially in Germany and Austria.

(3) A brass musical instrument reaching an octave below the trumpet and used in brass bands.

baritone

1. the second lowest adult male voice, having a range approximately from G an eleventh below middle C to F a fourth above it
2. a singer with such a voice
3. the second lowest instrument in the families of the saxophone, horn, oboe, etc.
References in periodicals archive ?
Die Botschaft: Cantate fur Mezzosopran, Bariton, Chor, und Orchester, WV 80 (1979-82).
Ac mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai eithriadol o brysur i Gary Griffiths, y bariton ifanc o Ben-bre, gan iddo ymddangos yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd yr wythnos ddiwethaf.
Yn ymuno nhw bydd y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a''r tenor Rhys Meirion a'r cyfan dan arweiniad y Maestro Alwyn Humphreys.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 2012 S4C, 10am Mae'r cystadlaethau'r bore 'ma yn cynnwys y Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed, y triawd/pedwarawd cerdd dant, yr unawd bariton, y parti alaw werin a'r unawd cn gelf.
Ond mae'r teitl yn fwy addas yn yr achos yma, gan fod nifer o ffrindiau'r ddau yn perfformio ar y CD - yn cynnwys y bariton byd-enwog, Bryn Terfel, sy'n adnabod Sin ers dyddiau plentyndod pan oedd y ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn eisteddfodau.
Yn diddanu'r gynulleidfa bydd y pianydd byd-enwog lleol, Llyer Williams, telynores y Tywysog Charles, Claire Jones, y bariton o Gaerdydd Paul Carey Jones a Thriawd Thorne sef triawd chwythbrennau sy'n cynnwys Ilid Llwyd Jones o Fae Colwyn, Esther Sheridan ac Alex Thornelo.
Roedd arlwy'r penwythnos yn cynnwys Cr Ysgol Glanaethwy, Shn Cothi, y pianydd byd enwog Llyr Williams, Cr Godre'r Aran, Cr y Fron, y bariton David Kempster, band John Quirk, London Community Gospel Choir a'r tenor Rhys Meirion.
A wyddech chi fod Cian Brennan Gavin, bariton, yn dwlu ar golff a thenis ac y cafodd ei eni yn Nulyn?
Shen Cothi (S4C, 9pm) Yn ymuno e Shen Cothi mewn rhaglen llawn cerddoriaeth, canu a sgwrsio heno fydd y pianydd adnabyddus, Llyer Williams a'r bariton o Gaerdydd, Jeremy Huw Williams.
Llysenw Tim Nelson, baswr, yw "the Admiral" ar fl y Nelson enwog arall ac mae Rob Garland, bariton, yn glerc lleyg yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ac yn llywydd fyfyriwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Cawn hefyd gwrdd e'r bariton ifanc o Bembre, Gary Griffiths.
55pm Cyfle arall i fwynhau uchafbwyntiau Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2010 o Neuadd Frenhinol Albert, Llundain yn cynnwys perfformiadau gan y soprano Elizabeth Donovan, y bariton David Kempster a'r tenor Rhys Meirion.