Beaumaris

(redirected from Biwmares)
Also found in: Dictionary.
Related to Biwmares: Dornoch, Sutherland

Beaumaris

a resort in N Wales, on the island of Anglesey: 13th-century castle. Pop.: 1513 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd hi yn arferiad i blant, pan yn cychwyn yn yr hen Ysgol Ramadeg Biwmares, gael eu rhoi i mewn i un o dri tye.
Yr wythnos hon, Llinos Roberts o Amlwch, Ynys Mn a thrigolion Biwmares sy'n cael eu dal "Ar Gamera".
LEADING HERDS (inspection): 1) R Williams, Cae Morfa, Pontllyfni (1,180pts); 2) RP Lloyd, Cefn Pentre, Y Ffor (1,150pts); 3) AR & ER Jones, Hendy, Caernarfon (1,140pts); 4) TD & N Roberts, Fferam y Llan, Cerrigceinwen (1,120pts); 5) DG Parry, Bryn Cogail, Biwmares (1,100pts); 6) R Williams, Portreuddyn, Tremadog (1,080pts).
Er enghraifft mi ges i lun gan wraig o Fn oedd yn dangos ei thaid yn ymarfer tyllu 'trenches' yn Biwmares yn 1914, fel paratoad i fynd drosodd i Ffrainc adeg y Rhyfel Byd Cyntaf.
Wrth i'r gaeaf gyrraedd, mae'r Fenai yn llonyddu, ond nid yw gwaith criw Bad Achub Biwmares yn tawelu dim.
Owain Arwel yw pennaeth adran gerdd Ysgol Tryfan ym Mangor ac mae'n chwarae'r trombon ei hun gan fod ganddo gefndir mewn bandiau pres ac wedi perfformio gyda Band Pres Cenedlaethol Cymru a chyda Seindorf Biwmares am flynyddoedd.
Ceir sawl achos diddorol a brawychus o Frawdlys Biwmares yn y gyfrol hefyd, ac ymhlith y cofnodion hynny mae hanes Samuel Hughes a gyhuddiwyd o ladrata coed o eiddo O J A Fuller Meyrick o stad Bodorgan.
Mab oedd o i'r Parch Hugh Jones, rheithor Biwmares, a'i fam yn disgyn o deulu Llywarch ap Bran, Arglwydd Menai a brawd yng nghyfraith i Owain Gwynedd.
Mi fydd yna longyfarchiadau deublyg ar Ynys Mon gan fod adran ieuenctid Band Biwmares wedi rhagori eto eleni yn y Winter Gardens yn Blackpool a Thrac Rasio Mon wedi ei ddyfarnu yn drac gorau Prydain gan gylchgrawn Motorsport.
Dwy flynedd yn l roedd y canwr West End enwog Peter Karrie yn chwilio am bobl i berfformio yng Nghanolfan Biwmares ac mi fues i'n llwyddiannus yn y clyweliad.
Clywson am y Seiri Cochion a William Jones Ci Glas, Twm Poole ac Aelwyd Brys, Owain Myfyr a hyd yn oed yr hen Victoria a gafodd baned o de yn y Cernioge Mawr ar ei ffordd i Eisteddfod Biwmares.
Lloriodd y cwestiwn cyntaf nifer ohonoch hefyd, gyda rhai yn dweud mai Biwmares neu Gaerffili oedd y castell yn y llun.