Beaumaris

(redirected from Biwmares)
Also found in: Dictionary.
Related to Biwmares: Dornoch, Sutherland

Beaumaris

a resort in N Wales, on the island of Anglesey: 13th-century castle. Pop.: 1513 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ymysg y perfformwyr mae Catrin Finch, Fflur Wyn, Jeremy Huw Williams, Cr Ieuenctid Mn, Band Biwmares, Cr Aelwyd yr Ynys, Cefin Roberts, Ysgol Glanaethwy a John Eifion.
Doedd dim son ganddynt am Edward I na chestyll Harlech, Conwy, Caernarfon a Biwmares sef y cylch dur olaf mwy nac oedd son am Rhuddlan, Aberystwyth neu Llanfair um Muallt.
Er enghraifft mi ges i lun gan wraig o Fn oedd yn dangos ei thaid yn ymarfer tyllu 'trenches' yn Biwmares yn 1914, fel paratoad i fynd drosodd i Ffrainc adeg y Rhyfel Byd Cyntaf.
Yr wythnos hon, Llinos Roberts o Amlwch, Ynys Mn a thrigolion Biwmares sy'n cael eu dal "Ar Gamera".
Yn ei lyfr, Croesi i Fon - Fferiau a Phontydd Menai mae J Richard Williams yn nodi bod cymaint a saith o fferiau ar gael i groesi'r Fenai ar un adeg, yn Llan-faes, Biwmares, Porthesgob (ger Porthaethwy), Porthaethwy, Moel y Don, Tal-y-Foel ac Abermenai.
Ceir sawl achos diddorol a brawychus o Frawdlys Biwmares yn y gyfrol hefyd, ac ymhlith y cofnodion hynny mae hanes Samuel Hughes a gyhuddiwyd o ladrata coed o eiddo O J A Fuller Meyrick o stad Bodorgan.
Wrth i'r gaeaf gyrraedd, mae'r Fenai yn llonyddu, ond nid yw gwaith criw Bad Achub Biwmares yn tawelu dim.
Dwy flynedd yn l roedd y canwr West End enwog Peter Karrie yn chwilio am bobl i berfformio yng Nghanolfan Biwmares ac mi fues i'n llwyddiannus yn y clyweliad.
Mab oedd o i'r Parch Hugh Jones, rheithor Biwmares, a'i fam yn disgyn o deulu Llywarch ap Bran, Arglwydd Menai a brawd yng nghyfraith i Owain Gwynedd.
Yn y cyfnod yma mi ddaru Nicholas Bayly drawsffurfio'r plas yn yr dull Gothig, wedi ei ysbrydoli gan gestyll Conwy a Biwmares.
Clywson am y Seiri Cochion a William Jones Ci Glas, Twm Poole ac Aelwyd Brys, Owain Myfyr a hyd yn oed yr hen Victoria a gafodd baned o de yn y Cernioge Mawr ar ei ffordd i Eisteddfod Biwmares.
iawn i Dan Jones, Biwmares am anfon yr hanes a'r llun o nyth gwenyn meirch atom, ac ia, rydach chi'n gwbl gywir, y frenhines yn cychwyn nyth sydd yma.