COALA


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

COALA

(language)


["COALA: The Object Code of the Compiler Producing System", S. Kruszewski et al, MERA, Warsaw 1974].
References in periodicals archive ?
Dail ewcalyptws ydi bwyd y coala, ac o'r pum awr pan fydd y coala yn effro, mi fydd yn treulio tua tair ohonyn nhw'n bwyta'r dail, a hynny fel arfer yn y nos.
A nova versao da coala identifica-se melhor com uma top model, com as maos na cintura, imitando uma pose caracteristica que as modelos fazem ao desfilar na passarela.
Maen nhw'n ymweld a pharc coala, yn snorclo ym mor gloyw''r Great Barrier Reef ac yn pysgota am Bull Shark yn Brisbane.
Maen nhw'n ymweld a pharc coala, yn snorclo ym mor gloyw'r Great Barrier Reef ac yn pysgota am "Bull Shark" yn Brisbane.
A phwy well felly i ymuno Ae hwy nag un sy'n bwriadu i ymfudo draw i fyd y coala a'r cangarE[acute accent] cyn bo hir, cyn-faswr Cymru a Chaerdydd, Gareth Davies?
The centenary celebration which included a lecture by the British High Commissioner in Nigeria, Mr Thorold Masefield, ended with a Coala Night at the L'Hotel Meridien in Lagos on 9 December 1994, leaving the First Bank of Nigeria to look forward to another 100 years.
Mi fuon ni mewn parc coala yn Brisbane yn gweld y gorau o fyd natur y cyfandir - eirth coala, walabis a gwahanol fatha' o gangarw od.
Eisoes rydym wedi ei gweld hi'n teithio mewn tuk tuk draw yng Ngwlad Thai yn Asia, a nawr bydd ei thaith yn ei harwain i Melbourne, Awstralia - cartref y coala, y cangar a GEmau'r Gymanwlad 2006.