Holyhead

(redirected from Caergybi)
Also found in: Dictionary.

Holyhead

a town in NW Wales, in Anglesey, the chief town of Holy Island: a port on the N coast. Pop.: 11 237 (2001)
References in periodicals archive ?
Morglawdd a porthladd Caergybi yn y pellter, ac isod, chwilen werdd y dom
To support the work of Bangor Street Pastors, send a cheque payable to Bangor Street Pastors, c/o Penrallt Baptist Church, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU.
Finance3 Uwchradd Caergybi English with Welsh, M 4?
A picture gallery of the establishments, which include T2 Oriental Store in Ffordd Caergybi (Holyhead Road), Bangor, accompanied the article.
Successful candidates for Caergybi, Ray Jones, Bob Llewellyn Jones and Arwel Roberts
Porth Thomas Hughes, Llwybr Arfordir Mn, Caergybi) Dyma beth a gopais ddoe oddi ar y gofeb sydd wedi ei gosod ger ymyl y fynedfa i'r porth: Porth Thomas Hughes Thomas Hughes Caergybi Ganwyd 1814.
Saturday will be one of the busiest days of the year in Holyhead with the parade seeing off from Ysgol Uwchradd Caergybi at 11am.
30pm Daw'r rhaglen heno o Ganolfan Hamdden Caergybi dan ofal Dewi Llwyd.
Roedd hi yn ferch annwyl i'r diweddar John a Margaret Thomas, 32 Stryd Cambria, Caergybi, ac wedyn wedi colli ei mam, o 51 Stryd Thomas, Caergybi lle cafodd ofal cariadus gan ei Nain ac wedyn Anti Jennie.
01758 701107 RILEY - JOHN TREFOR EDWARDS 7 Gorffennaf 2012 yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi ar oe l gwaeledd hir o 29 Walthew Avenue, Caergybi yn 78 mlwydd oed.
Among those attending is Martin Wise, head teacher of Ysgol Uwchradd Caergybi in Holyhead, who is bringing more than half of his sixth form to the event.
Diolch i Glynne Pritchard, Caergybi am anfon y llun o'r cyw titw tomos las atom.