Camau

Camau

 

a peninsula in southern Indochina, between the South China Sea and the Gulf of Siam, in the western part of the Mekong Delta. The peninsula is covered with swamps, some of which have been drained, and its vegetation is typical of alluvial plains. Mangrove thickets are scattered along the shore. Rice is cultivated on the peninsula.

References in periodicals archive ?
Fodd bynnag, nid yw'r pwysau'n gorffen gyda'r camau cronfa gan mai dim ond chwech dyfarnwr sy'n cael eu dewis i fynd ymlaen i'r camau olaf ac mae Nigel yn benderfynol na fydd ar yr awyren gynnar adref.
Mae'r cynghorau ac awdurdodau'r parciau cenedlaethol yn cymryd camau i ddiogelu'r amgylchedd wrth lunio polisiau a rhoi gwasanaethau.
Ac mae ymgyrch "Sodlau'n Siarad" eisoes wedi cymryd camau breision, gyda nifer fawr o enwogion Cymru wedi addo pr o esgidiau ar gyfer yr arwerthiant mawr a gynhelir ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro eleni.
I leddfu allgau cymdeithasol a chynnig cymorth i bobl sydd ar yr ymylon, mae eisiau cymryd camau cynhwysfawr ymmhob bro.
Beth bynnag, hoffen i allu parhau i ddathlu'r Ie, ond er y camau ymlaen sydd wedi eu cymryd onid oes na sawl cam yn l wedi digwydd mewn llywodraeth leol?
A dyma pryd y dechreuodd y cwmni gymryd y camau breision a'i gwelodd y tyfu i fod yn un o'r prif gwmniau teithio yng Nghymru heddiw.
y camau ysgafn a'r cyhyrau tonnog yn rhoi awgrym o'r rhyferthwy cymalau pan fyddai'n mynd amdani.
Yn y gwyllt, mae asynnod yn gallu carlamu'n gyflym iawn yn wahanol iawn i'r camau pwyllog, sidt rydan ni fel arfer yn eu cysylltu ag asynnod ar y traeth yn ystod misoedd yr haf.
MAE actor a chanwr mentrus wedi cymryd y camau cyntaf tuag at wireddu breuddwyd oes.
THE staff at Welsh playgroup Cylch Meithrin Camau Cyntaf always put the children first, and have even sacrificed their own wages when funds are low.
Heno cawn ddilyn John wrth iddo gymryd y camau cyntaf ac yna'n hwylio gyda Dilwyn rownd Pen Llyen o Bwllheli i Gaernarfon.
Bydd Russell yn mynd e ni trwy'r camau o baratoi'r pridd cyn dangos sut mae gosod tywarch er mwyn sicrhau bod y glaswellt yn cydio.