Chepstow

(redirected from Cas-gwent)
Also found in: Dictionary.

Chepstow

a town in S Wales, in Monmouthshire on the River Wye: tourism, light industry. Pop.: 10 821 (2001)
References in periodicals archive ?
O geg Afon Dyfrdwy ar hyd glannau gogledd Cymru gyda'i threfi glan y mfr, dros y Fenai i Ynys Mfn, o Benrhyn Llyen lawr i ehangder mawreddog Bae Ceredigion, drwy unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro, ar hyd milltiroedd o dywod melyn, heibio Gweyr a'i olygfeydd godidog, ar hyd glannau Bae Caerdydd a Chaerdydd, prifddinas Cymru, i dref farchnad Cas-gwent ar y ffin e Lloegr.
Ymlaen ar hyd llwybrau arfordir Sir Gaerfyrddin, ar hyd Penrhyn Gwyr a Bae Abertawe, ac ymlaen ar hyd arfordir de Cymru ac aber Afon Hafren nes i chi yn y diwedd gyrraedd Cas-gwent.
Mae'r gyfres wedi'i ffilmio yn gyfan gwbl ar leoliad, gan gynnwys safleoedd Cadw fel Castell Caerllion, Grwp Cytiau Din Lligwy ar Ynys Mon, Castell Cas-gwent a Chastell Ogwr.