Crescens


Also found in: Wikipedia.

Crescens

(krĕs`ənz), in the New Testament, companion of Paul, a missionary in Galatia.
References in periodicals archive ?
Hisce nostris autem temporibus, uti omnes norunt, crescens semper in dies matrimonialium causarum numerus, praesertim in nonnullis orbis terrarum regionibus, ob gravem defectum discretionis iudicii et/vel incapacitatem ob causas naturae psychicae adsumendi atque adimplendi obligationes matrimonii essentiales, grave constituit pro Ecclesia catholica problema circa sanctitatem ac stabilitatem vinculi matrimonialis.
A gravestone for a man called Crescens was the first Roman gravestone found for 170 years in which country?
Molecular diagnosis of disseminated adiaspiromycosis due to Emmonsia crescens.
Clodius Crescens, | mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae), | Clodia Vitalis, fili(a), | matri karissimae, | (et) C.
Crescens, his accuser, 'publicly bears witness against us in matters which he does not understand' and is 'thoroughly depraved and far worse than the illiterate' for assailing him without having read the teachings of Christ.
namque uti aeneum uas non in summis labris plenum sed aquae mensurae suae capacitatis habens <e> tribus duas partes operculumque in eo conlocatum, cum ignis uehementi feruore tangatur, percalefieri cogit aquam, ea autem propter naturalem raritatem in se recipiens feruoris ualidam inflationem non modo implet uas, sed spiritibus extollens operculum et crescens abundat, sublato autem operculo emissis inflationibus in aere patenti rursus ad suum locum residit,
s)idius Primus, Plator Acceptianus, Aelius Plator, Fronto Plarentis, Crescens Platoris, Rufus Platoris, September Platoris, Plicia Varri Capitonis, Saturninus Scenobarbi, Iulius Scenobarbus, Rufius Sten(?
In apricis regionis montanae Gaditanae, in monte Picacho de Alcala de los Gazules cum Drosophyllo lusitanico crescens.
The artefact was for a man called Crescens, a bodyguard for the governor who ran the province of Britain for the Roman Emperor.
19A gravestone for a man called Crescens has excited archaeologists as it is the first Roman gravestone found for 170 years in which country?
CHECK US OUT: Dutch; brothers Pierre and Crescens Akkermans model the new tartan at Crieff; PHILHANNAH
His intellectual opponents included the heretic Marcionites and Valentinians, and the pagan Cynic Crescens.