Welsh language

(redirected from Cymraeg)
Also found in: Acronyms.

Welsh language,

member of the Brythonic group of the Celtic subfamily of the Indo-European family of languages. See Celtic languagesCeltic languages,
subfamily of the Indo-European family of languages. At one time, during the Hellenistic period, Celtic speech extended all the way from Britain and the Iberian Peninsula in the west across Europe to Asia Minor in the east, where a district still known as
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Ydyn ni Gymry Cymraeg yn troi i gwyno at yr ombwdsman (sydd wedi cael llond bol o'r math yma o gwynion)?
Nos Fawrth dwytha, yn y Got ym Mhenygroes, daethom ynghyd - chwech o ddysgwyr a dwsin o Gymry Cymraeg.
The Coleg Cymraeg Cenedlaethol is a national body, which plays a key role in planning, supporting and developing Welsh medium education and scholarship at universities in Wales.
Yr hyn a wnai'r Gymdeithas ar y pryd, oedd rhybuddio rhag creu dyfodol cul i'r iaith - dyfodol lle byddai ond modd i rai Cymru ymwybodol i ddefnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd arbennig, tra byddai'r nifer o gymunedau Cymraeg yn dirywio yn aruthrol o gyflym.
Pennod arall yn y naratif yma ar Hanes Canu Pop Cymraeg yw cyngerdd sydd yn cael ei drefnu yn Neuadd Ogwen, Bethesda ar y 7fed o Dachwedd er mwyn codi arian i'r elusen Cerddoriaeth Mewn Ysbytai.
Ac nid yn unig bod dim diddordeb gan newyddion BBC Wales mewn storau Cymraeg, bod llawer o'r cyflwynwyr ddim yn trafferthu ynganu enwau llefydd Cymraeg, na'r ffaith fod diffyg sylw affwysol i wyliau a diwylliant Cymraeg fel yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, mae hefyd yn ymwneud 'r anogaeth a'r rhaglenni dysgu Cymraeg.
Os nad yw eich llythyr chi wedi ymddangos eto, byddwch yn amyneddgar - fe gaiff ei gyhoeddi yn ei dro Anfonwch eich llythyrau at Yr Herald Cymraeg, 14 Stryd y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG (01286) 671111 cymraeg@dailypost.
yn ffordd perffaith i ddathlu yr emosiwn yma, ac yn wir, yn ffordd perffaith i ddathlu talent llenyddol Cymraeg yn y cyfnod yn arwain hyd at Dydd Santes Dwynwen, diwrnod arbennig sy'n dathlu nawddsant cariad Cymru.
Ond dylem ddiolch i Jamie hefyd am godi ymwybyddiaeth o'r ffordd yr ydym ni Gymry Cymraeg yn dal i gael ein trin yn eilradd, gan ddangos fod angen i ni ymladd yr un brwydrau drosodd a throsodd a throsodd.
Mi fyddan nhw''n ceisio gweld a oedd y 'roaring twenties' yn rhuo yma yng Nghymru, ac yn gwneud hynny trwy ddarllen y straeon a''r adroddiadau ymddangosodd ym mhapurau newydd Cymraeg y dydd megis Y Brython (Lerpwl), Y Darian (Aberdr) a'r Herald Cymraeg a phapurau eraill Caernarfon.
Penderfynodd ail afael yn ei Chymraeg wedi iddi gyfarfod ei gwr, Cymro Cymraeg o Sir Fon.
Cafodd y cyhoeddiad ei wneud ym mis Mawrth gan yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, mewn cyfarfod i lansio cangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.