Welsh language

(redirected from Cymraeg)
Also found in: Acronyms.

Welsh language,

member of the Brythonic group of the Celtic subfamily of the Indo-European family of languages. See Celtic languagesCeltic languages,
subfamily of the Indo-European family of languages. At one time, during the Hellenistic period, Celtic speech extended all the way from Britain and the Iberian Peninsula in the west across Europe to Asia Minor in the east, where a district still known as
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Am flynyddoedd roedd 'na gemau rygbi a phel-droed ymlaen yn Gymraeg yn unig ar S4C, ac yn aml fydden i'n mynd fewn i dafarn yn Abertawe a chael sylwebaeth Cymraeg gloyw i gemau rygbi a phel-droed, a neb yn cwyno nad oedden nhw'n deall.
Not a single delegate addressed the Nation in CYMRAEG - at the conference which was held in Caernarfon of all places - where CYMRAEG as a spoken language is at its strongest and most vibrant than in any other part of the country.
WELSH language provision at universities across South Wales has received a significant boost due to funding by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Dywedaf wrth fy mod i, rhyw bythefnos yn gynt, wedi cael yr un drafferth efo carchar Seisnig ble roedd rhywun annwyl iawn i mi ddim yn cael hawl i siarad Cymraeg efo, gyda'r gorchymyn: "No Welsh to b spoken here only English.
Wedi blynyddoedd o weld niferoedd y siaradwyr Cymraeg yn dirywio, gall rhywun ond croesawu elfen o gynnydd beth bynnag y bo.
HOFFWN fynegi fy ngweledigaeth ar sut y gallem ddiwygio addysg cyfrwng Cymraeg trwy fabwysiadu tafodieithoedd rhanbarthol yr iaith Gymraeg fel rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.
Doedd y gynulleidfa pop Cymraeg arferol ddim yn darllen y Faner felly rhesymais mai'r unig bwynt mewn sgwennu colofn oedd i herio'r drefn hen-ffordddraddodiadol Gymraeg.
Weithiau dwi'n teimlo nad ydym ni fel Cymry Cymraeg yn rhoi digon o barch i ddysgwyr, ond mae'r gystadleuaeth hon yn dangos pa mor galed maen nhw'n gweithio i ddysgu''r iaith.
Ac o ran rhaglenni S4C, mae'n rhyfedd ein bod yn gorfod derbyn yn ddi-gwestiwn fod y dramau sy'n cael eu darlledu bellach yn cael eu hysgrifennu yn Saesneg, a hyd yn oed rhai o'r prif rannau actio yn mynd i actorion sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg.
MAE DYSGWR Cymraeg "ysbrydoledig" sy'n hanu o Swydd Efrog yn arwain chwyldro yn yr ystafell ddosbarth yn ardal Wrecsam.
DIDDOROL oedd gweld y BBC wythnos diwethaf yn gwneud stori am werthiant llyfrau Cymraeg, heb cweit ddeall y ffigyrau na'r sefydliadau roedden nhw'n ei drafod.
Last year Coleg Cambria and Popeth Cymraeg joined forces to create a partnership to deliver Welsh Classes for Adults across North East Wales on behalf of the National Centre for Learning Welsh.