Denau

Denau

 

a city (prior to 1958, a settlement) in Surkhan-Dar’ia Oblast, Uzbek SSR. Situated between the Surkhan-Dar’ia and Sangardak rivers. Railroad station on the Termez-Dushanbe line. Population, 25,000 (1970).

Denau has a cotton-ginning plant, an oil-extraction plant, a winery, a dairy plant, a cannery, a brewery, a motor-repair factory, a brickyard, and an asphalt bitumen plant. The Southern Uzbek Fruit and Grape Selection Station is located in the city.

References in periodicals archive ?
gyfer 6 | Paratoi 20 munud | Coginio 20 munud Cynhwysion llwy fwrdd o olew olewydd 15g o fenyn winwnsyn coch mawr, wedi'u sleisio'n denau lwy fwrdd o siwgr muscovado ysgafn llwy fwrdd o finegr balsamig 450g o grwst pwff parod 100g o gaws Caerffili, wedi'i dorri'n ddarnau 1/2 pupur coch a 1/2 pupur melyn, wedi'u sleisio 75g o olifau du, heb y garreg ac wedi'u torri'n ddarnau (opsiynol) llwy fwrdd o olew olewydd ychydig o ddail basil wedi'u rhwygo Dull Cynheswch y ffwrn i 200degC/180degC ffan/Nwy 6.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
Two men, both 22, graduated from the Agriculture Vocational and Technical College in Denau in Surkhandarya region of Uzbekistan, and went to look for work in Vladivostok (Russia) in 2011-2012.
7) For the representation of a broad consensus of contemporary Gospel scholarship: Denau 2002; Theissen 2002; Baird 2002; Nickle 2001, ch.
gyfer 6 | Paratoi 20 munud | Coginio 20 munud Cynhwysion llwy fwrdd o olew olewydd o fenyn winwnsyn coch mawr, wedi'u sleisio'n denau lwy fwrdd o siwgr muscovado ysgafn llwy fwrdd o finegr balsamig 450g o grwst pwff parod 100g o gaws Caerffili, wedi'i dorri'n ddarnau 1/2 pupur coch a 1/2 pupur melyn, wedi'u sleisio o olifau du, heb y garreg ac wedi'u torri'n ddarnau (opsiynol) llwy fwrdd o olew olewydd ychydig o ddail basil wedi'u rhwygo Dull Cynheswch y ffwrn i 200degC/180degC ffan/Nwy 6.
Mae'n wymon tlws ac yn lliw porffor/coch hefo ffrond sy'n wastad ac yn gymharol denau, er mae'n eithaf gwydn.
8kg o lwyn porc o fochyn pedigri Cymreig sydd wedi'i fagu'n draddodiadol, a'r cig wedi'i rowlio a'i glymu 2 ewin garlleg, wedi'u sleisio'n denau iawn bwnsiad bach o rosmari, wedi'i rannu'n sbrigau bach 3 deilen llawryf, wedi'u rhwygo 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras 1 moronen fawr, wedi'i thorri 1 afal coginio, wedi'i bilio, ei chwarteru, tynnu'r canol a'i sleisio'n fras 2 lwy fwrdd o flawd plaen 100ml o seidr o Gymru?
Mae'r priddoedd yma'n denau a sur a'r prif lystyfiant ydi grug yr ysgub (Calluna vulgaris; Heather), llus (Vaccinium myrtillus; Bilberry) a'r crawcwellt neu'r gawnen ddu (Nardus stricta; Matgrass).
Mae un math yn fain, yn hir ac yn denau ac yn gweddu'n berffaith i fod yn y dwr.
Doedd y busnes braster erioed wedi gwneud sens llwyr a finnau'n cofio gweld pob math o bobol denau erstalwm yn sglaffio cosynnau a thaenu menyn fel petaen nhw'n rhoi sment ar fricsen.
Yr oedd yn dal y dorth yn ei chesail a gyda'r gyllell fain finiog yn taenu'r menyn cartre mor denau a phoisb gyda tynnu'r brasa gyda cefn y gyllell ac yna yn sleisio mor denau a phosib, ac yna ei estyn i un go ffraeth.