References in periodicals archive ?
Am ail hanner y mileniwm dwytha, roedd y lle dan reolaeth Denmarc.
Mae'r arwerthiant yn gyf- rwng i ddenu prynwyr o dramor, gyda 38 o ferlod yn gwnued eu cartref mewn gwledydd fel Ffrainc, cyrchfan y nifer fwyaf, Unol Daleithiau, yr Iseldiroedd, Denmarc, Sweden a hyd yn oed Canada - oll yn gwsmeriaid da.
A dim ond yn 1905 gafodd hi ei hannibyniaeth; Sweden oedd yn ei rheoli tan hynny, wel, ar ol 434 mlynedd dan fawd Denmarc.
Mae cyffro gemau rhagbrofol Ewrop ar hyn o bryd hefyd yn atgoffa rhywun o wyrthiau eraill weddol ddiweddar - Denmarc yn ennill cwpan Ewrop yn 1992 yn gwbl annisgwyl, er enghraifft.
Mae gan Marian Fischer Boel brofiad yn y byd ariannol a bu'n gwasanaethu fel Gweinidog Bwyd ac Amaeth Denmarc nes cael ei phenodi i'w swydd bresennol," eglura Iola