References in periodicals archive ?
Ger llaw mae canolfan marchogaeth, yn sicr mae hwn yn dafliad carreg go iawn i'r hen domen.
Yr unig enw arall i mi ddod ar ei draws yn cyfeirio at y domen oedd Boot Hill, enw sydd yn gyfarwydd i rai yn lleol.
Gweddol ddi-bwrpas yw dringo i gopa'r domen ond mae'n rhaid gwneud yn does.
Drwy holi ychydig daw sawl stori wahanol am y domen sgidia.
Unwaith eto dim ond croeso a chwrteisi a welais ar strydoedd Bala, yr Iaith Gymraeg oedd iaith y stryd a phawb yn trio eu gorau i gael hyd i'r goriad i mi gael cerdded i ben y domen.
Mae rhan o'r domen yn cynnwys y graig naturiol a'r gweddill wedyn wedi ei godi gan ddyn - efallai fod rhywun wedi gweld hyn yn haws na chodi tomen newydd gyfan yn llwyr o dir gwastad a fod elfen amddiffynnol yma yn naturiol hefyd.
Rydw i hefyd wedi sylwi ar domen o'r crinllys neu'r fioledau eleni - dwi ddim yn cofio pryd y gwelais i ffasiwn gnwd ohonyn nhw.
Os oedd gormod o gathod bach byddai fy nhad yn eu boddi mewn bwced ond un bore mynnodd Helmut bod ffordd gynt a llai creulon o gael gwared ohonyn nhw a thorrodd eu pennau gyda bwyell a'u taflu i'r domen.
Fe ddechreuodd hyn i gyd gydag awydd i fynd yn l i Hen Domen, y castell mwnt a beili a adeiladwyd rhywbryd rhwng 1071 a 1086 gan Roger de Montgomery, Iarll Amwythig ar gyrion Trefaldwyn.
Mae Natasha yn dod yn l i Gaerdydd o dan domen o ddyled i ddarganfod bod Jamie bellach yn oedolyn cyfrifol.
Ar y gorwel, yn y pellter, rwyf yn gweld y domen a'r fynedfa i Farclodiad y Gawres a dyma fy atgoffa pa mor gyn-hanesyddol yw'r tirwedd yma ym Mn.
Soniai hefyd fel bu iddynt ddarganfod darnau o garreg gallestr yn y domen a dehonglir rhain wedyn fel y cerrig a ddefnyddiwyd i ddechrau'r tn.