DOM

(redirected from Domen)
Also found in: Dictionary, Medical, Financial, Wikipedia.
Related to Domen: Domain registration, Godaddy

Dom

(dōm), peak, 14,942 ft (4,554 m) high, Valais canton, S Switzerland, in the Mischabelhörner group. It is the highest peak entirely in Switzerland.

DOM

DOM

(1) See disk on module.

(2) (Document Object Model) A programming interface (API) from the W3C that lets applications and scripts access the content of HTML, XML and XHTML files in a hierarchical tree structure. The DOM was introduced in 1998.

A Web Page Looks Like a Tree
The DOM implementation lays out the tags in the Web page as a hierarchical tree. In 2000, Level 2 (DOM2) gave the programmer a standard way to handle events associated with elements such as mouse down, mouse click and mouse over. Events may be preprocessed at any tag location from the top of the tree to the target tag at the bottom ("capture" phase) and then back up ("bubbling" phase). These phases were implemented to be backward compatible with earlier Netscape and IE browsers.

XML Data Looks Like a Database
The DOM converts XML documents into a hierarchical node tree in memory that looks like a database record. The node tree allows updating in a similar manner to database updating, making data exchange between XML documents and databases more straightforward. Without DOM turning the document into an object model and handling the updating, the text and tags in an XML document would have to be scanned sequentially and rearranged by the program. See DOM implementation, DOM application, SAX and object model.


Nodes in an XML Record
DOM converts (parses) an XML document into a hierarchical node tree. Writing an XML update program is then similar to writing a database update program, using the same kinds of functions available in a database management system (DBMS).
References in periodicals archive ?
Ger llaw mae canolfan marchogaeth, yn sicr mae hwn yn dafliad carreg go iawn i'r hen domen.
Yr unig enw arall i mi ddod ar ei draws yn cyfeirio at y domen oedd Boot Hill, enw sydd yn gyfarwydd i rai yn lleol.
Gweddol ddi-bwrpas yw dringo i gopa'r domen ond mae'n rhaid gwneud yn does.
Drwy holi ychydig daw sawl stori wahanol am y domen sgidia.
Unwaith eto dim ond croeso a chwrteisi a welais ar strydoedd Bala, yr Iaith Gymraeg oedd iaith y stryd a phawb yn trio eu gorau i gael hyd i'r goriad i mi gael cerdded i ben y domen.
Mae rhan o'r domen yn cynnwys y graig naturiol a'r gweddill wedyn wedi ei godi gan ddyn - efallai fod rhywun wedi gweld hyn yn haws na chodi tomen newydd gyfan yn llwyr o dir gwastad a fod elfen amddiffynnol yma yn naturiol hefyd.
Rydw i hefyd wedi sylwi ar domen o'r crinllys neu'r fioledau eleni - dwi ddim yn cofio pryd y gwelais i ffasiwn gnwd ohonyn nhw.
Os oedd gormod o gathod bach byddai fy nhad yn eu boddi mewn bwced ond un bore mynnodd Helmut bod ffordd gynt a llai creulon o gael gwared ohonyn nhw a thorrodd eu pennau gyda bwyell a'u taflu i'r domen.
Fe ddechreuodd hyn i gyd gydag awydd i fynd yn l i Hen Domen, y castell mwnt a beili a adeiladwyd rhywbryd rhwng 1071 a 1086 gan Roger de Montgomery, Iarll Amwythig ar gyrion Trefaldwyn.
Mae Natasha yn dod yn l i Gaerdydd o dan domen o ddyled i ddarganfod bod Jamie bellach yn oedolyn cyfrifol.
Ar y gorwel, yn y pellter, rwyf yn gweld y domen a'r fynedfa i Farclodiad y Gawres a dyma fy atgoffa pa mor gyn-hanesyddol yw'r tirwedd yma ym Mn.
Soniai hefyd fel bu iddynt ddarganfod darnau o garreg gallestr yn y domen a dehonglir rhain wedyn fel y cerrig a ddefnyddiwyd i ddechrau'r tn.