Drin


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

Drin

(drēn), river, c.175 mi (280 km) long, formed at Kukës, NE Albania, by the confluence of the White Drin, which rises in Kosovo, and the Black Drin, which flows out of Lake Ohrid in S Albania. It is the largest river of Albania. The Drin flows generally west through deep gorges and then onto the coastal plain before turning south and entering the Adriatic Sea S of Lezhë. North of Lezhë, a distributary (formed 1858–59) diverts some of the flow to the Bojana River. The Drin is not navigable.

Drin

 

(Drini), the largest river in Albania, formed by the confluence of the Black Drin and White Drin. Length, 148 km (including the Black Drin, which rises in Lake Ohrid, 281 km). Basin area, 12,600 sq km. It rises in Yugoslavia and flows primarily through mountains. In the middle course the Drin cuts through the southern spurs of the North Albanian Alps and flows in a gorge 50 km long and up to 1,000 m deep. In the lower reaches, in the coastal lowlands, it divides into two arms. The southern arm empties into Drin Gulf of the Adriatic Sea; the northern arm, the main one, is a left tributary of the Bojana River, which flowsfrom Lake Shkodér. There is high water in the cold half of the year and low water in the summer. During the flood season the Drin raises the level of Lake Shkoder, which floods the shores at the city of Shkoder. The average discharge is 290 cu m per sec, and the lower reaches of the Drin are navigable. The cities of Kukûs and Lesh are located on the Drin.

References in periodicals archive ?
It is worth to emphasize the fact that one of the key of the success in facing the difficult situation with the big floods at Fierza and Drin cascade during December 2009 and January 2010 was the fact that the units were rehabilitated and 100 % available, so they were working with full load during all this period consequently minimizing the spilling way of water from the spillway tunnels.
But to accomplish extinction, the undesired behavior must be performed, that is the driner must drin and be unrewarded, and this is precisely what most naltrexone programs try to prevent.
Mae'r dail yn dda at drin y bustl a chyflyrau sy'n effeithio ar y bustl a'r iau, ac felly i fod yn dda at bethau fel y clefyd melyn.
Mae wedi'i ddefnyddio ers canrifoedd i drin esgyrn wedi torri, ysigo ffer a gwella cricymalau.
Tenders are invited for Development of cc drin in ysr nagar s.
Mae hi'n gofyn tybed a wyr rhywun am blanhigion a ddefnyddid i drin anhwylderau ar anifeiliaid gan gyfeirio at y goesgoch i drin twymyn y dwr, neu piso gwaed.
Mae Marcus Scott wedi profi bod ganddo ddawn arbennig i drin gwallt ac mae'n benderfynol o wireddu ei uchelgais o drin gwallt y sr.
Lle i drin a thrafod pynciau sy'n ymwneud byd natur a lle i rannu lluniau.
road and drin teliphon officer to prarmeshor mandirhimayatbagar
GWELAIS ymholiad am y ddeilen gron (pennywort) yn yr erthygl Byd Natur, oedd yn gofyn a oedd rhywun a phrofiad o ddefnyddio'r llysieuyn i drin anhwylderau ar y croen.
CWMNI yng Ngogledd Cymru yw'r gorau yn y byd yn datblygu system i fonitro ceulo'r gwaed ymysg cleifion sy'n cymryd y cyffur Warfarin - sy'n aml yn cael ei ddefnyddio i drin thrombosis.
Bydd yn brysur yn helpu ei ffrindiau newydd i drin y tir gan ddysgu sut i aredig gyda theirw.