Dymer


Also found in: Wikipedia.

Dymer

 

an urban-type settlement in Kiev-Sviatoshino Raion, Kiev Oblast, Ukrainian SSR. It is located 30 km from the Nemeshaevo station on the Kiev-Korosten’ railway line. Dymer has a furniture factory and a dairy.

References in periodicals archive ?
9) In the preface to the 1950 edition of Dymer, reprinted in Narrative Poems, Lewis writes about the importance of the "Western Garden" motif in his early imaginative life: "From at least the age of six, romantic longing--Sehnsucht--had played an unusually central part in my experience.
Dymer said, "because sharing knowledge is one of the most personally rewarding things we do.
2) The dedication of the second edition of Dymer to Marjorie Milne is not mentioned; surely it should have appeared in an endnote.
Os yw Dews am weld y plant eto bydd angen iddo ddysgu rheoli ei dymer, derbyn cymorth proffesiynol seicolegol ac yn bennaf oll, bydd rhaid iddo roi blaenoriaeth i'r plant, nid y camera.
Nid cyfrinach oedd y ffaith fod ganddo'r tueddiad i golli ei dymer yn eithaf rhwydd o dro i dro, ac un bore uwch paned ddeg, gyda chyd-weithrediad gweddill y staff a chyda'r esgus fy mod yn mynd i olchi cwpan, fe ddefnyddiais ffon ystafell wag, a ffonio Mr Owen.
Wall also said that the company recently submitted a supplement to the FDA for approval to market a new family of laser catheters for use with the company's recently approved DYMER 200+ excimer laser angioplasty system.
The DYMER 200+ is used to perform percutaneous excimer laser coronary angioplasty (ELCA)(TM).
The company is awaiting final approval from the FDA to sell its Dymer 200+ system commercially.
Mae Dudley ei hun fel petai wedi colli amynedd gyda'r seibiau hirion anorfod sy'n rhaid eu harddel cyn cyhoeddi enwau'r enillwyr a'r collwyr, ac mae'r rheiny sydd yn gorfod gadael y gyfres ychydig yn rhy raslon a chwrtais wrth wneud hynny, o bosib - tra dwi'n ysu iddyn nhw chwyrlio i ffwrdd mewn chwip o dymer.
Mae gwr Ffion yn ei phoeni hithau - dyw hi ddim yn gallu dod o hyd i Hywel ers iddo golli ei dymer a hi.
The Dymer 200+ system used in these laser angioplasty procedures is the first laser for clearing clogged arteries in the heart to receive approval from the federal Food and Drug Administration.
Yr oedd hi'n amlwg fod yma gymeriad arbennig a oedd wedi effeithio'n uniongyrchol ac yn bwerus ar y bobl o'i gwmpas, a chafodd nifer o ddigwyddiadau dwys a difyr eu dwyn i gof yn y rhaglen; ei dymer tanbaid, ei haelioni dibendraw, ac, yn ddigon rhyfedd efallai, ei chwyrnu aflywodraethus bythgofiadwy