EPOS

(redirected from Epen)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Wikipedia.
Related to Epen: EpiPen, ESPN, Electronic pen

EPOS

electronic point of sale

EPOS

(Electronic Point Of Sale) See point of sale.
References in periodicals archive ?
Nikeratos erklarte, dass er stolz auf seine Homerkenntnisse sei, weil in den beiden Epen alle zivilen und politischen Verhaltnisse zur Sprache kamen.
Stilistische Anlehnungen an Homers Epen vermogen diesen inhaltlichen Bezug zusatzlich zu untermauern.
Maar deze lange gedichten zijn bij lange na niet zo lang als klassieke epen of romans in verzen van duizenden regels, die mede dank zij die omvang meer verhaalstof kunnen beslaan en zo makkelijker die "all-inclusiveness" of thematisch zwaarte kennen die volgens onder anderen Merchant (1979) kenmerkend is voor episch werk door de eeuwen heen.
The ePen functions as any normal writing instrument with a normal changeable refill and has additional electronics that works with the base unit to capture the handwriting strokes.