February

(redirected from Februarie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

February:

see monthmonth,
in chronology, the conventional period of a lunation, i.e., passage of the moon through all its phases. It is usually computed at approximately 29 or 30 days. For the computation of the month and its harmony with the solar calendar and for the months in others than the
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Danksy die pleidooie van Chateaubriand (21) in die Chambre des Pairs (Franse Senaat) op 9 Januarie 1816, neem opgrawings in die Sainte-Marguerite-begraafplaas 'n aanvang op 21 Februarie 1816, maar sonder sukses.
Die eerste van drie vertonings van Die Skepping: n Oratorium het plaasgevind op 16 Februarie 2013 om 15:00 in die Pretoriase Staatsteater en Operahuis.
In perioada 17 ianuarie--28 februarie 1918 a fost dislocat in Basarabia, in calitate de comandant de baterie in Regimentul 23 Artilerie (37).
Britten het in Februarie 1950 aan die opera begin werk en dit in die hefts van 1951 voltooi.
In Februarie 2001 is 'n konferensie in Kaapstad gehou oor waardes, onderwys en demokrasie, waarin oor Nasionale Onderwys se sentrale doelstellings van onder andere billikheid, verdraagsaamheid, openheid, sosiale eergevoel en verantwoordbaarheid besin is.
In 'n sentrale essay "Koffer in Berlyn" (oorspronklik verskyn in De Kat, Februarie 1987) wys hy op die subtiele verskille tussen Marlene Dietrich en Hildegard Knef--die smagting klink anders.
trebuiau sa accepte posturile de consilieri regali (12), deci, sa accepte regimul ale carui baze fusesera puse inca din 10/11 februarie 1938.
aprilie 1972 la Cairo; februarie 1974 la Beirut; august 1979 la Damasc; octombrie 1974, decembrie 1976, decembrie 1981, octombrie 1982, iunie 1983, ianuarie si august 1984, februarie 1985, februarie 1986, iunie 1986, noiembrie 1987, iunie si septembrie 1988, decembrie 1989 de la Bucuresti si august 1986, august 1987, martie 1988 la Snagov) au avut in vedere relatiile bilaterale, cele cu privire la unele probleme internationale--indeosebi in legatura cu situatia din Orientul Mijlociu si caile de realizare a unei paci drepte si durabile, care sa asigure rezolvarea problemei poporului palestinian (10).
Referaat voorgedra by die Tweede Nasionale Taalberaad, gehou by die Universiteit van Pretoria, 23-24 Februarie 2007.
Commercialization and Future Access to the Internet Highway", Global Research, 18 Februarie, 2007.