GSBL


Also found in: Acronyms.

GSBL

(language)


["GSBL: An Algebraic Specification Language Based on Inheritance", S. Clerici et al in ECOOP '88, S. Gjessing et al eds, LNCS 322, Springer 1988, pp.78-92].
References in periodicals archive ?
coli suslarina ait GSBL oram %14 olarak bulunmustur.
coli ve Klebsiella turleri GSBL uretimi konusunda on sirada yer almaktadir.
GSBL ureten mikroorganizmalar, beta-laktam grubu antibiyotiklerin yani sira beta-laktam disi antibiyotiklere de genel olarak direnc gostermektedirler.
GSBL ureten mikroorganizmalar enfeksiyon gelistiginde mortalite orani yukselmekte, hastanede kalis suresi uzamakta, tedavi giderleri artmakta, klinik ve mikrobiyolojik cevap da azalmaktadir.
pneumoniae suslari arasinda GSBL oranlari azimsanmayacak kadar yuksek oranlarda saptanmakta ve tedavi protokollerinde dikkate alinmasi gerekmektedir.
Calismamizda, GSBL taramasinin yapildigi uc yilda E.
coliizolatlarinin sirasi ile %4,5 (13/283), %20,7 (89/429) ve %29,8 (116/389)'inde (p<0,001); Klebsiella izolatlarinin %8,8 (8/91), %10,8 (14/130) ve %24,1 (19/79)'inde GSBL pozitifligi (p<0,012) saptanmistir.
Ilk defa 1983 yilinda saptanmis olan GSBL, en sik E.
Singh ve arkadaslarinin (21) yenidoganlarda yaptiklari bir calismada GSBL uretimi icin, dusuk dogum agirligi ve uzamis antibiyotik kullaniminin bagimsiz bir risk faktoru oldugu ifade edilmis, benzer bir sekilde Cin'de 2007 yilinda yenidogan yogun bakim unitesinde yapilan bir calismada, bu iki faktore ek olarak uzun sure mekanik ventilasyon tedavisinin de risk faktorleri arasinda oldugu belirtilmistir (4).
bakteriyemisinde genel mortalite orani %26,5 saptanmis olup, GSBL pozitif Klebsiella spp.