Freyja

(redirected from Gefn)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

Freyja

(frā`yä) or

Freya

(frā`ä), Norse goddess of love, marriage, and fertility. Her identity and attributes were often confused with those of the goddess Frigg. As a deity of the dead, Freyja was entitled to half the warriors killed in battle, the other half going to Odin. She was the sister of the god Frey and was frequently represented as riding in a chariot drawn by cats.
References in periodicals archive ?
Through GEFN, we want people to find that financial planning can be a pleasant, non-intimidating experience.
By adding banking to our existing breadth of offerings, GEFN continues to give consumers the best financial products and services to meet all of their financial needs," says Bill Goings, Senior Vice President of e-Business and Leader of GE Financial Network.
Un o'r uchafbwyntiau bydd perfformiad y band newydd ifanc o Ynys Mon, Fleur de Lys, sy'n ymddangos am y tro cyntaf ar Stiwdio Gefn i berfformio dwy gan.
Yn dilyn y rhaglen ddogfen, yn y sesiwn Jarman o'r Stiwdio Gefn (10.
Yn dilyn y rhaglen ddogfen, yn y sesiwn Jarman o'r Stiwdio Gefn, bydd Geraint yn canu caneuon acwstig gyda'r cerddor o Gaerdydd Gareth Bonello yn cyfeilio ar y gitar.
30pm (English Subtitles) Stiwdio Gefn - Jarman o'r Stiwdio Gefn, S4C, Dydd Gwener (Friday), 10.
Meddai cyflwynydd Stiwdio Gefn Lisa Gwilym: "Dwi'n teimlo mor lwcus i gyflwyno rhaglen fel hon.
Mae'r cyflwynydd Gareth Roberts yn edrych ymlaen yn aruthrol at y gemau gefn wrth gefn rhwng y Gweilch a Racing Metro a rhwng y Scarlets ac Ulster.
Bu'n rhaid iddo roi'r gorau i gneifio, ac mae'n dal i deimlo poen yn ei gefn bob bore o'i fywyd.
BYDD cyfres newydd o'r rhaglen gerddoriaeth Stiwdio Gefn yn dechrau gyda rhaglen arbennig 45 munud o hyd yng nghwmni un o brif fandiau gwerin y DU ar hyn o bryd.
Mae Garry yn ddidwyll iawn yn ei ymateb, gan fynegi y bydd ef wastad yn gefn iddi, beth bynnag fo'r broblem.
Our relationship allows us to provide the benefits of our research, comparison shopping and online applications to GEFN customers, so they can focus on choosing the health insurance plan that is right for them," Gary Lauer, chief executive officer, eHealthInsurance, said in a statement.