Ebbw Vale

(redirected from Glyn Ebwy)
Also found in: Dictionary.

Ebbw Vale

(ĕb`o͞o), Welsh Glyn Ebwy, town (1981 pop. 24,422), Blaenau Gwent, SE Wales. A former coal-mining town, it is a retail and industrial center with steelworks and tin-plate factories. Labour politician Aneurin BevanBevan, Aneurin
, 1897–1960, British political leader. A coal miner and trade unionist, he served (1929–60) in Parliament as a member of the Labour party. As minister of health (1945–51) he administered and developed the National Health Service instituted by the
..... Click the link for more information.
 was born there.

Ebbw Vale

a town in S Wales, in Blaenau Gwent county borough: a former coal mining centre. Pop.: 18 558 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Tra mae anadl ynof, a'r iechyd a'r gallu i ddal ati i hyfforddi canu ac arwain corau, acen ni ein hunain yn Y Bala a ddefnyddir, fel yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
A Yn perfformio bydd John Owen Jones, Mark Evans, Gwion Jones, Tara Bethan a merch leol i ardal Glyn Ebwy, Katy Treharne o Nantyglo.
Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ar hen safle dur Glyn Ebwy a fydd yn cael ei adnewyddu wedi ymweliad y brifwyl.
Byddwn yn falch i gynnig paned a chael sgwrs - ag ysblander Glyn Ebwy yn gefndir i'r cwbl.
Yn diddanu'r gynulleidfa a'r gwylwyr adref heno fydd y canwr o Bontsenni, Rhydian Roberts, y delynores fyd-enwog Catrin Finch, y soprano o Aberystwyth Gwawr Edwards a chr o'r brifddinas, Crdydd wrth inni ffarwelio Glyn Ebwy ac edrych ymlaen at Eisteddfod Wrecsam a'r Fro 2011.
Pwy feddyliai ar safle hen waith dur Glyn Ebwy y byddai Eisteddfod Genedlaethol 2010 yn cael ei chynnal?
Fel un a fagwyd ar aelwyd ddi-Gymraeg mae Jason yn croesawu gweld yr Eisteddfod yn ymweld llefydd fel Glyn Ebwy.
Mae'n gwylio clasuron o luniau teledu'r gorffennol sy'n cynnwys recordiad cynnar ohono yn ymarfer cynhyrchiad radio o "Dan y Wenallt", oes aur Clwb Pl-droed yr Elyrch, Abertawe yn y 1960au ac Eisteddfod Glyn Ebwy 1958.
Yng nghwmni'r gantores a'r actores, Shn Cothi, fe fydd Iolo yn cwrdd phobl ardal y Penllyn ar gychwyn taith fydd yn mynd 'r ddau i Lanbedr Pont Steffan, Brynaman, Aberdaron a Glyn Ebwy, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
The Maes at Glyn Ebwy is gearing up for this year's National Eisteddfod Picture: ARWYN ROBERTS
Doedd y plant mewn ardaloedd fel Glyn Ebwy a Phont-y-pwel erioed wedi gweld na chlywed cantorion pop Cymraeg o'r blaen ond erbyn diwedd pob performiad roedd y 1,000 o gynulleidfa ym mhob lleoliad yn fr o goch, gwyn a gwyrdd.
Gellir cael un tocyn i weld y ddwy ddrama yn Theatr Beaufort, Glyn Ebwy o nos Fawrth Awst 3 hyd at nos Iau y 5ed am 7.