Welsh language

(redirected from Gymraeg)

Welsh language,

member of the Brythonic group of the Celtic subfamily of the Indo-European family of languages. See Celtic languagesCeltic languages,
subfamily of the Indo-European family of languages. At one time, during the Hellenistic period, Celtic speech extended all the way from Britain and the Iberian Peninsula in the west across Europe to Asia Minor in the east, where a district still known as
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Ar hyn o bryd, y gwir plaen ydi fod mudiad y Ffermwyr Ifanc yn gwneud mwy dros y Gymraeg yn y gymuned na Chymdeithas yr Iaith, a hynny am ei fod yn rhan o'r gymuned.
CARDIFF school Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof won the Urdd National Seven-a-side tournament for primary schools.
Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin 3.
MAE Llywodraeth Cymru'n defnyddio dull gweithredu wedi'i dargedu i ddatblygu'r Iaith Gymraeg a Phrentisiaethau Dwyieithog, ac mae'n annog mwy o fusnesau ledled Cymru i ystyried cefnogi dysgwyr sydd am gwblhau eu hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn cadw a gwella eu sgiliau Cymraeg.
YN y flwyddyn 1962 roedd Saunders Lewis yn proffwydo diwedd y Gymraeg fel iaith fyw erbyn dechrau'r unfed ganrif ar hugain.
The 25 members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg are opposed to plans for the BBC to part-fund S4C from 2013.
Cadi Owen Ysgol Gymraeg Rhydaman, Cylch Dyffryn Aman, Dwyrain Myrddin 2.
O dudalen 30 Codi tai ar gyfer mewnlifiad RYDYM ni, gyn benaethiaid ysgolion yng Ngwynedd fu'n ymlafnio am flynyddoedd lawer i hyrwyddo polisi'r Cyngor o warchod y Gymraeg, y tu mewn a'r tu allan i'n hysgolion, yn pryderu'n ddirfawr am yr hyn mae cyngor presennol Gwynedd ar fin ei wneud.
GWNEWCH bopeth yn Gymraeg ydi un o sloganau enwocaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Gareth Power, who works at Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff, is one of the motivators recruited by the Sports Council and has been named its officer of the month.
Ym mis Chwefror 2013, gofynnodd CADCentre i Renewable UK Cymru ddarparu hyfforddiant/asesiadau ym maes TG a Gweinyddu Busnes drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer tri aelod o'i staff.
A hynny mewn acen leol gan un a fu, yn sicr, drwy sustem addysg oedd yn dysgu'r Gymraeg iddynt