haar


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Related to haar: Haar measure

haar

[här]
(meteorology)
A wet sea fog or very fine drizzle which drifts in from the sea in coastal districts of eastern Scotland and northeastern England; it occurs most frequently in summer.
References in periodicals archive ?
Deur die optekening van haar lewensverhaal, wat om die tragiese dood van haar jeugliefde sentreer, word die geheime wat die kamferkis bewaar, stelselmatig onthul.
Ten spyte daarvan dat die lewe haar in politiek ingedwing het, het Maria nooit haar betrokkenheid in die gemeenskap gestaak nie.
Die digter self stel dit in die "Naskrif" dat haar gedigte tematies "hoofsaaklik handel oor reis, die liefde, eensaamheid, familieskap (letterlike en digterlike familie) en gedigte wat die skryfproses ontgin".
Die omslag van die Engelse weergawe bied 'n buitelugtoneel met Philida as tinger maar vasberade vrouefiguur wat uit die bamboesbos stap met die voorneme om in simboliese terme "nee" se vir onderwerping, 'n beter bestaansmoontlikheid vir haarself te pro beer bekom en haar te beywer om haarself te bevry.
Eloise vertel haar storie in die eerstepersoonvorm en die ander stories, die van Ane, Petra en James, word ouktorieel vertel.
Sy het nevarapine gebruik om die moeder--tot--kind oordrag van die MIV virus te verhoed en haar seuntjie is MIV--negatief.
Die leser het dus begrip vir die versoek wat Naomi aan haar eertydse vriendinne in Betlehem rig: "Ek wil asseblief nie meer Naomi wees nie, want lieflik is ek lank nie meer nie, en my lewe is ook nie lieflik nie.
Haar ontluikende vroulikheid, maar ook ontwikkelende bewustheid van wat in die wereld om haar aangaan, is die sentrale onderwerp van haar gedagtegang, waardeur die leser die leefwereld en gebruike van hier die oermense leer ken.
Die vertaling het saam met 'n essay van haar in Tirade verskyn.
Sy is ook 'n passievolle ma en 'n ondersteuner van haar twee dogters, asook die bestuurder van WesBank in Windhoek.
Die aanbieding is gewaagd, omdat dit die leser van die begin af, en vir groot dele van die boek, deelgenoot maak van die bewussyn van Milla waar sy verlam op haar sterfbed Ie en net nog haar oe kan knip.