HET


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Idioms, Wikipedia.

HET

Abbrev. for Hobby–Eberly Telescope.
References in periodicals archive ?
Hoewel er geen methode om te herkennen, is het constant gedacht dat mensen het middel dat zij niet zullen vinden pijn en ze zullen intelligent om te werken zoals verlengd als ze zouden willen.
Dit type van verzekering zal in het algemeen beperken van knoop een aantal voordelen om de maandelijkse betalingen.
Die lees van De Kock se lewensverhaal het my herinner aan die geval van Adolf Eichmann, een van die groot Nazimisdadigers uit die Tweede Wereldoorlog.
Die eerste ses jaar van ons studie het maar redelik roetinegewys verloop.
Het onderzoek van Garcia heeft journalisten niet belet om zelf een en ander uit te spitten, vooral dan over de kandidatuur van Qatar.
In die departementele teekamergesprekke was sy bydrae altyd 'n juweel, altyd weloorwoe, logies beredeneerde en keurig geformuleerde uitsprake; sy wye algemene kennis en wye belesenheid het altyd beindruk.
But 24 hours later the PSNI boss had to admit defeat, making a dramatic climbdown telling Policing Board members the embattled HET chief will leave his post at the end of the month.
Ten opsigte van Nederlands se uitstralingsgebied wys Ponelis (1993:121-130) op die belangrike rol wat die gebied waar Hollands gepraat is, gespeel het in die taal wat in Suid-Afrika gehoor is.
In een korte inleiding wijst de auteur op de toenemende spanningen tussen Indonesische en Nederlandse nationalisten in het besproken tijdperk, die hun weerslag vonden in de dagbladpers.
Pe meddai'r het ryw dafod bach Allasai roddi sain Rwy'n siwr y ceid hanesion gwych Gan hen het silc fy nain.
Oshkosh provided the initial glimpse of the HET A1 at the Association of the United States Winter Symposium and Exposition (AUSA) in Fort Lauderdale, Fla.