Neanderthal

(redirected from Homo sapiens neanderthalensis)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Wikipedia.
Related to Homo sapiens neanderthalensis: Australopithecus

Neanderthal,

Germany: see NeandertalNeandertal
or Neanderthal
, small valley, W Germany, E of Düsseldorf. In 1856 remains of Neanderthal man were discovered there.
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Skull Structure: Homo sapiens Neanderthalensis coexisted with H.
O'r braidd fod perchennog y dannedd - aelod o'r rhywogaeth Homo sapiens neanderthalensis - ymhlith hynafiaid Cymry'r presennol oherwydd, o ganlyniad i gyfresi o oesoedd ia mae'n debyg i'r wlad fod yn anghyfannedd am ddegau o filoedd o flynyddoedd.
Even Homo sapiens neanderthalensis had the brains to protect his family.