Iddo


Also found in: Wikipedia.

Iddo

(ĭd`ō), in the Bible. 1 Ruler of Manasseh. 2 Father of one of Solomon's stewards. 3 Prophet, whose book is mentioned as a source. 4 Father or grandfather of the prophet Zechariah. 5 A leader in the return from the Exile. 6 See AdaiahAdaiah
, in the Bible. 1 Josiah's mother's father. 2 Father of Maaseiah. 3 Ancestor of Asaiah.
..... Click the link for more information.
 (2.)
References in periodicals archive ?
Bydd Bryn yn talu teyrnged i'r bobl sydd wedi bod yn gefn iddo ar hyd y blynyddoedd, a chawn gyfle i glywed ei lais rhyfeddol wrth iddo ganu rhai o'r caneuon a'r ariau sydd wedi bod yn bwysig iddo yn ystod ei yrfa.
Ar ol iddo ddychwelyd adref, cafodd Eric swydd yn ffatri Courtaulds yn y Fflint, ac yn ystod y cyfnod hwn, dechreuodd ddringo o ddifrif yng nghwmni cyd-weithiwr iddo.
Mae wedi ennyn lot o barch o fewn y clwb ac mae digon o bellter rhyngddo fe a'r chwaraewyr er mwyn iddo wneud y penderfyniadau anodd.
Mae ei fodryb, sy'n torri gwallt ym Mhontypridd, wedi bod yn rhoi tips iddo hefyd, ac mae Jay wedi ymweld lawer tro a siopau trin gwallt ym Mhorthaethwy, lle mae'r gyfres yn cael ei ffilmio.
Mae Rhys Meirion yn dechrau'r gyfrol gyda phennod gyffrous lle mae'n disgrifio cyrraedd pwynt pwysig yn ei fywyd, ac yntau'n teimlo bod rhaid iddo ddewis rhwng ei yrfa a'i fywyd cysurus, a mentro'r cyfan ar ei allu i gyrraedd y pinacl yn ganwr proffesiynol.
Managing Director Lovonus MFB, Usman Onoja declared that this at the opening of its new office in Iddo, Lagos.
Y cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon byrlymus Dylan Ebenezer fydd wrth y llyw wrth iddo ddangos yr un brwdfrydedd heintus am sioeau cwis ag y mae o am bldroed.
Mae'n 35 mlynedd ers iddo gymryd yr awenau fel Ysgrifennydd Barddas.
MAE gwylwyr Pobol y Cwm wedi hen arfer a gweld Garry Monk yn torri'r rheolau ond yr wythnos hon mae dihiryn y Cwm mewn dyfroedd dyfnion unwaith eto wrth iddo golli swm mawr o arian, fel yr esbonia'r actor Richard Lynch.
Un cysur iddo ydi y bydd y cyflwynydd a''r gantores e'r llais melfedaidd o Ynys Mfn, Elin Fflur, yno yn westai yn y sioe gyntaf, ynghyd e golygydd newyddion a materion cyfoes ffraeth BBC Cymru, Vaughan Roderick.
Mae'n debyg iddo gyrraedd pinacl ei yrfa pan aeth yn weinidog i Princes Road, Lerpwl.
Pwy all anghofio y tro y difethodd ei ddiwrnod priodas, oherwydd iddo ddwyn bagiau llaw?