Kuuli-Maiak

Kuuli-Maiak

 

an urban-type settlement in Krasnovodsk Raion, Krasnovodsk Oblast (formed Dec. 27, 1973), Turkmen SSR, located on the Caspian Sea, 55 km northwest of Krasnovodsk. Salt is mined in the settlement. [14–167–3; updated]