lub


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.

lub

(mathematics)

lub

References in periodicals archive ?
The LUB is an arid, 780-square-kilometer area, receiving an annual precipitation of less than 25 cm.
Tender notice number : 740/RFP/LP/OIL, LUB AND GR/4/ST-9
Czesc B Usluga odbioru i dalszego zagospodarowania w sposb ciagly odpadw o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrbki odpadw inne niz wymienione w 19 12 11 frakcja nadsitowa powyzej 80 mm w ilosci 2600 Mg poprzez poddanie ich odzyskowi R1 wykorzystanie glwnie jako paliwa lub innego srodka wytwarzania energii.
Tenders are invited for Undertaking Routines On Lub Oil Purifiers
Limited Tenders are invited for Procurement For Supply Of Lub Oil Servomesh Sp 68/Parthan Ep 68/ Alpha Sp 68/ Omala Oil S2g 68/ Protomac Sp 68 Spl
3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace: dla czesci nr 4 min.
Frakcja Ilosc Norma 1 Kruszywo naturalne lamane o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm 3 650 Mg (wg PN-EN-13242) lub rwnowazne 2 Kruszywo naturalne lamane o uziarnieniu ciaglym 0/63 mm 5 700 Mg (wg PN-EN-13242) lub rwnowazne 3 Mial kamienny 0,075/(4) 5 mm bazalt 320 Mg (wg PN-EN-13242) lub rwnowazne 4 Mial kamienny 0,075/(4) 5 mm granit lub szaroglaz 105 Mg (wg PN-EN-13242) lub rwnowazne.
Head of citizenship Lubs Cvetkovic said lessons were aimed at helping raise awareness for students about the what is going on around them on a local and global level.
Limited Tenders are invited for Supply of oil and lubs at supply depot asc devlali as per rfp, delivery after 3 days after placing of supply order
Tenders are invited for supply of oils lubs greases 1 Oil 15W50 qty-210