Meget

Meget

 

an urban-type settlement in Irkutsk Raion, Irkutsk Oblast, RSFSR. Located 2 km from the Angara River. Meget has a railroad station 26 km northwest of Irkutsk. A lumber transshipping base and an industrial-type poultry farm are located there. Some of the inhabitants work in enterprises in Irkutsk. A division of the Irkutsk sovkhoz technicum is in Meget.

References in periodicals archive ?
af meget fEN skitojsmE*rker som forhandles og de ser frem til at oge
er meget kendt i Europa og vi er glade for at fEN muligheden for at
Opgaverne er meget forskellige og varierer fra feltarbejde, prE[sup.
The difference could be based on varying use of concepts between the different witness groups, as indicated by a comment from Schnitler about the use of measurements among the Sami reindeer herders: "In general, the court has seen of these Sami witnesses, that as few of them has been much in the village areas, where the miles are marked by poles, it is hard to be sure that the mile measurement they have conveyed were correct" ("J almindelighed har Rastten masrcket af disse Finne-Viidner, at Siiden faae af dem har vanchet meget i bojdene, hvor Miilene findes ved Stolper afpaelede, Saa kan man ickke forsickre, at det Miil-Maal, Som de have opgiivet, Skal vasre riigtig") (Schnitler 161; unless indicated otherwise, all translations are mine).
In addition, Alliance optimized its product purchasing, switching the purchase point from Transneft's Meget station to the Uyar station, which the company says provided savings from cheaper rail transportation from Uyar to the Khabarovsk refinery.
var meget nylig et foregangsland for Vuarnet solbriller og selv om de
Humac har et meget sterkt brand og en unik kompetanse innenfor Apples produkter - og vi ser derfor et stort potensiale i virksomheten.
Selskabet var meget glad for at fEN ordrer fra Ecole du Ski i bl.
Vi er meget glade for at integrert fjernteknologi nEN er et akseptert tema hos de fleste serverprodusenter, og for at vENr proaktive stE[sup.