Mensa

(redirected from Mense)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Wikipedia.
Related to Mense: menstrual cycle, Mensa

mensa

(men -să) (plural: mensae) a flat-topped elevation with steep sides. The word is used in the approved name of such a surface feature on a planet or satellite.

Mensa

(men -să) (Table Mountain) A small inconspicuous constellation in the southern hemisphere, close to the south pole, the brightest stars being of 5th magnitude. It contains part of the Large Magellanic Cloud. Abbrev.: Men; genitive form: Mensae; approx. position: RA 5.5h, dec –78°; area: 153 sq deg.

Mensa

 

a circumpolar constellation of the southern hemisphere with no stars brighter than visual stellar magnitude 4.0. Mensa is not visible from the territory of the USSR. (SeeSTELLAR SKY.)

mensa

1. The stone slab or other piece forming the top of an altar.
2. The upper surface of an altar.
References in periodicals archive ?
Aansluiting is ook te vind met een van die bekendste stukke van die swart teater, Woza Albert deurdat dit tematies dieselfde Suid-Afrikaanse werklikheid oproep: Woza Albert word 'n huldeblyk vir onder andere die swart aktivis Steve Biko, alle gestorwe helde van die ANC, maar ook almal betrokke by 'n "struggle" met 'n boodskap van hoop vir die toekoms vir ook die mense in Albertstraat, nie met 'n revolusie nie, maar met selftrots en eiewaarde.
By die lees van hierdie novelle kom 'n mens diep onder die indruk van die verwoestende uitwerking wat die sonde op mense se lewens het, maar ook van die bevryding wat kom deur skuldbelydenis en vergifnis.
Binne die kokon moet dinge voortgaan soos altyd, en omdat die mense binne hierdie papiebestaan oor die kapitaalkrag beskik, is dit vir hulle moontlik om 'n eersteklas-toestand te bly handhaaf.
As dit nie 'n woordeboek genoem is nie, sou min mense dit as sodanig beskryf en veral beleef het--dit bied gewoon te veel genot.
Altwee het van nature daarvan gehou om mense te versorg en mense in nood te help; hulle altwee verkies om in 'n landelike gemeenskap te werk, weg van die groot dorpe of stede af; hulle deel dieselfde toewyding en vasberadenheid om die beste gesondheidsorg wat hulle kan te verskaf en die gemeenskaplike doelwit om hulle pasiente, waarvan vele uit kwesbare of minder bevoorregte agtergrond kom, te help en te versorg.
Dinge kon nie meer so aangaan nie, want oral het mense begin praat.
It was quite a sophisticated operation,' said Ins Mense.
Mense, an Israeli-Dutch citizen who grew up in Asia, and Mark Young, a Chinese-American from San Francisco, recently formed Chiseen (Cantonese for "crazy" or "whatever"), an offshoot of television and film company Deansee Entertainment, to produce the show.
A sluggish economy and rapidly decreasing technology costs associated with grid-connected solar and wind power are proving to be critical determinants in the future development of the power generation industry in South Africa, said Frost & Sullivan Power Generation Industry Analyst Neeraj Sanjay Mense.
Die Britse kultuurkritikus Stuart Hall praat in 1997 daarom van die 'cycle of representation': skrywers en kunstenaars beeld uit wat hulle waarneem en hierdie voorstellings beinvloed dan weer die manier waarop kykers en lesers na 'die werklikheid' kyk en hoe mense hulle gedra" (15).
Fokofpolisiekar, of soos huile soms na verwys word as Polisiekar of FPK, het reeds met huile naam 'n groep mense ongemakiik gehad.
Volgens die National Autistic Society van die Verenigde Koninkryk word een uit 158 mense deur een of ander vorm van outisme of ASD (Autism Spectrum Disorder) geraak.