Mered


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Idioms, Wikipedia.

Mered

(mē`rĕd), in the Bible, husband of Pharaoh's daughter Bithiah.
References in periodicals archive ?
Yn y swydd hon gwnaeth Mered ei farc yn sicr, gan osod sylfeini cadarn y byd adloniant ysgafn ar deledu i'r Cymry gyda'i gyfresi poblogaidd.
Ceir penodau gwerthfawr ar Mered yr athronydd, Mered y Pennaeth Adran yn y BBC, yr addysgwr, y perfformiwr, y canwr a'r casglwr alawon gwerin, ac, wrth gwrs, Mered yr ymgyrchwr.
Eluned, unig blentyn Mered a'i wraig Phyllis, a'r amryddawn 'Rocet' Arwel Jones yw golygyddion y gyfrol, ac mae eu cyflwyniad yn crynhoi Mered i'r dim, yn enwedig yr effaith a gai ar bawb a'i cyfarfu.