Merthyr Tydfil

(redirected from Merthyr Tudful)
Also found in: Dictionary.

Merthyr Tydfil

(mûr`thər tĭd`vĭl), town (1981 pop. 38,893) and county borough, 43 sq mi (111 sq km), S Wales. Located on the Taff River, the town is connected to Cardiff by canal. It has ironworks and steelworks. After World War II, light industries were stressed to revive the economy. Textiles, clothing, and leather goods are also made. The name Merthyr Tydfil comes from the tale of the martyrdom of St. Tydfil, a Welsh princess killed in the 5th cent. Richard TrevithickTrevithick, Richard
, 1771–1833, British engineer and inventor, b. Cornwall. He is known as the father of locomotive power because of his invention (1800) of the high-pressure steam engine.
..... Click the link for more information.
 built the world's first steam railway locomotive there in 1804.

Merthyr Tydfil

 

a city in the Taff River valley, Glamorganshire, Wales. Population, 55,200 (1971). The coal and metallurgical industries, founded in the recent past, have now declined because of the exhaustion of a nearby iron-ore deposit. Local industries include the production of electrical equipment, toys and sporting goods, and knitwear and clothing.

Merthyr Tydfil

1. a town in SE Wales, in Merthyr Tydfil county borough: formerly an important centre for the mining industry. Pop.: 30 483 (2001)
2. a county borough in SE Wales, created from part of N Mid Glamorgan in 1996. Pop.: 55 400 (2003 est.). Area: 111 sq. km (43 sq. miles)
References in periodicals archive ?
Ar un adeg, roedd 57 y cant o'n gweithwyr rheng flaen yn gadael yn y flwyddyn gyntaf ac roedd hynny'n gostus iawn o safbwynt hyfforddi a recriwtio," meddai Nicola Watkins, arweinydd tim yn adran Gwasanaethau Cwsmeriaid EE ym Merthyr Tudful.
Darluniodd nifer o sefyllfaoedd a chymeriadau yn yr ardal honno, ac y mae nifer o ddarluniau o'r cyfnod hwnnw yn Amgueddfa Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful.
Er iddo hel ei bac i wireddu ei freuddwydion ar lwyfan a'r sgrin yn ystod ei arddegau, mae ei dref enedigol, Merthyr Tudful, dal yn bwysig iddo.
I AM surprised that my favourite Sunday paper would give column space to such uninformed views as those aired by the Assembly Member for Merthyr Tudful a Rhymni, Huw Lewis, last week.
Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatau i gydrannau fferm wynt, sy'n cynnwys Llwythi Anwahanadwy Annormal (fel y diffinnir "Abnormal Indivisible Loads" yng Ngorchymyn Cerbydau Ffyrdd (Awdurdodi Mathau Arbennig) (Cyffredinol) 2003 ("Gorchymyn 2003"), gael eu cludo ar hyd darnau o gefnffyrdd yr A470, yr A40, yr A479 a'r A483 sy'n mynd drwy Sir Caerdydd, Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Sir Powys.
Does dim dwy waith fod y gwrthdaro diwydiannol ym Merthyr Tudful, 1831 yn un o'r digwyddiadau pwysicaf o ran Hanes Cymru, ac yn sicr yng nghyd-destun hanes y chwyldro diwydiannol a hanes y dosbarth gweithiol yma yng Nghymru.
30pm) Yn rhaglen gyntaf y gyfres newydd, yr actor Richard Harrington sy''n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd gan ddechrau yn ei dref enedigol, Merthyr Tudful.
Brian Thomas Plaid Cymru Candidate for the Welsh Assembly Election Merthyr Tudful and Rhymni Constituency
Merthyr Tudful ac Abertawe oedd y ddwy arall, ac roedd Mynydd Parys hefyd yn rhannol gyfrifol am dwf yr olaf.
The protesters will also pay tribute to campaigners Jamie Bevan, 35, from Merthyr Tudful and Heledd Melangell Williams, 21, from Nant Peris, who are being prosecuted after the office of Cardiff North MP Jonathan Evans was broken into and a slogan painted on a wall.
The Heritage Lottery Fund (HLF) awarded a grant of pounds 527,000 to Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful (CMGMT) to transform Merthyr Tydfil's 19th-century Soar Chapel and Vestry buildings into a performing arts centre and a venue for community activities.
This, the Labour Party for in my historic town of Merthyr Tudful where its past MPs' names roll of the tongue - the Liberal MP Henry Richard (the Apostle of Peace), and Labour MPs Keir Hardie and "SO" Davies all must be rolling in their graves for what Labour has committed - voting with the Tories inflicting yet more misery on people.