Mõisaküla

(redirected from Moisakula)

Mõisaküla

 

a city in Viljandi Raion, Estonian SSR. Located on the border with the Latvian SSR, with railroad connections to Pärnu, Türi, and Rüjiena. The city’s industries include a production shop of the Tallinn excavator plant, a flax mill, and a repair shop for railroad freight containers.

References in periodicals archive ?
Trahvitabelid olid kull kinnitatud 26 ettevottes 4038 toolisega, kuid trahvimist rakendati vaid 14 ettevottes (Sindi kalevivabrik, Waldhofi tselluloosivabrik, Moisakula linaketrusvabrik, Ed.
The town of Moisakula in Viljandi County is one of three that has backed out of its initial plan to acquire an electric car, citing an infrastructure issue, namely that the planned network of express charging stations for electric vehicles skirts the town by 30 kilometers.
Archaeological excavations on Moisakula settlement site in Kihnu.
19) The radiocarbon date from the Kihnu Moisakula settlement site gave -25.
Now, after the law amendment, the Tax and Customs Board intends to install recording devices near former border checkpoints, Murati, Moisakula, Ikla and two former Valga border checkpoints.
Koiki Eesti alal tekkinud komiteesid ei soanda Moosberg siiski vabariikideks nimetada, vaid ainult Johvi, Sangaste, Moisakula, Velise ja Painurme-Vaali uuendatud omavalitsusi voi aktivistide ruhmi, (45) kes toepoolest toimisid monda aega alternatiivse kohaliku voimuna ning kelle tegevus oli varem ilmunud (memuaar)kirjanduses ja arhiiviallikates (politsei-ning kohtumaterjalid) enam uksikasjalisemat kajastamist leidnud.
113) Koos uuendatud vallavalitsusega valiti ka uued vallakohtu liikmed: Louna-Eestis Elistvere, Hummuli, Kaarepere, Loodi, (114) Moisakula, Moniste (115) ja Sangaste (116) vallas.
Liikumine oli tugevam alevike ja kihelkonnakeskuste, nagu Juuru, Johvi, Jarvakandi, Juri, Keila, Koeru, Kohila, Kose, Lihula, Martna, Marjamaa, Moisakula, Poide, Rapla, Sangaste, Velise ning Vigala umbruses.
Lati eeskuju on margata eriti Louna-Eesti Latiga piirnevates kohtades, nagu Moisakula (koostoo Ruhja komiteega), Sangaste ja Vorumaa vallad.
83) Moisakula alevis valiti Ruhjast saabunud lati agitaatorite mahitusel "korraldav komitee" 8.
Uue alternatiivse voimu tegevus avalikus ruumis on enam nahtav Tallinna umbruses, Moisakulas, Marjamaal, Velisel, Udeva vallas Vaali kulas, Johvis, Sangastes, Tarvastus, Olustveres, Monistes ja mandrist suhteliselt isoleeritud Saaremaal (eriti Poide umbruse valdades).
By this method attempts have been made to date the settlement sites of the Early Neolithic Vihasoo III (Kriiska 1997a, 25; 1997b, 14), the Middle Neolithic Lemmetsa II, the Middle and Late Neolithic Lemmetsa I (Kriiska & Saluaar 2000, 17, 34) and the settlement of Kihnu Moisakula (Kriiska 2002b, 15) supposedly dating from the end of the Bronze Age or the beginning of the Iron Age.