References in periodicals archive ?
sinensis) was demonstrated by Kim et al (47) using fish predators, Moroco oxycephalus and Misgurnus anguillicandatus in the semifield rice paddy.
Hedfan wedyn i gyfeiriad y de orllewin nes croesi i Moroco ar y 19eg a dal i hedfan nes ei fod wedi cyrraedd Algeria.
Mae hefyd yn tyfu yng ngogledd orllewin Affrica, a chyn belled i'r de Moroco a Tunisia.
Montanna's full brother, the multi-event winning three-year-old colt Moroco, last year fetched pounds 5,500, the top Section B price, at the 2008 Fayre Oaks sale, when selling to Mrs Ellis-Jones, Capel Bangor, Aberystwyth.
25pm) Yn y rhaglen olaf yn y gyfres yr wythnos hon fe fydd Aled Samuel a Leah Hughes yn teithio i westy'r Riad El Fenn ym Moroco.
Fe wnaeth hi groesi'r sianel i Ffrainc, ac ymlaen drwy Sbaen a Moroco i Algeria a Mali.
Bydd y cynllunydd Leah Hughes yn ymuno ag Aled Samuel wrth i'r ddau ymweld 'r gwesty Omm yn Barcelona sy'n cynnig ychydig o 'Zen', gwesty clasurol Portmeirion sy'n cyfuno elfennau Cymreig ac Eidalaidd; a gwesty 'riad' traddodiadol ym Marrakech, ym Moroco.
ErbynHydref 1, roedd hi'n agosau at y ffin a Sbaen, ac erbyn Hydref 5 ym Moroco.
Ym Moroco bydd y ddau yn coginio pryd traddodiadol gan ddefnyddio colomennod, ond yr unig broblem yw bod Alun yn casau adar
Bydd Alun ac Anthony hefyd yn teithio ychydig ymhellach i ddarganfod bwydydd gwahanol ym Moroco.
Ond tra bo'r ddau ar eu taith draw ym Moroco, mae Anthony druan yn dioddef o ddolur rhydd - a does ond un ffordd o gael ei wared.
Hefyd yn y gyfres, bydd Anthony ac Alun yn mentro ychydig yn bellach nag Aberaeron wrth iddynt ymweld a Moroco.