Moskovskoe

Moskovskoe

 

an urban-type settlement in Donetsk Oblast, Ukrainian SSR, located 4 km from the Rassypnaia station on the Debal’tsevo-IIovaiskoe railroad line. Coal is mined in the settlement.

References in periodicals archive ?
Moskovskoe Obshchestvo Ispytatelej Prirody, Byulletin (Geologiya), 22, 19-28 [in Russian].
Moskovskoe Obshchestvo Ispitateley Prirodi, Moscow, 216 p.
Moskovskoe tsarstvo v tserkovno-pevcheskom iskusstve XVI-XVII vekov.