Outer Hebrides

(redirected from Na h-Eileanan an Iar)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

Outer Hebrides,

Scotland: see Hebrides, theHebrides, the
, Western Isles,
or Western Islands,
group of more than 50 islands, W and NW Scotland. Less than a fifth of the islands are inhabited. The Outer Hebrides
..... Click the link for more information.
.
References in periodicals archive ?
Mar a shaoileadh tu aig am cugallach dhan eaconamaidh, cha d'fhuair ach 158 taigh anns na h-Eileanan an Iar taic anns na tri bliadhna a chaidh seachad.
Contract Award Notice: This requirement relates to one or more of the Comhairle~s school, stage and integrated bus transport services throughout na h-Eileanan an Iar (Outer Hebrides) Scotland.
TRANSLATION ON PAGE 38 Fad bhliadhnaichean a-nis tha iad air a bhith a' bruidhinn mu dheidhinn a' bheairteis a bheir cumhachd ath-nuadhachail dha na h-Eileanan an Iar.
Gun greas iad orra le sin ann na h-Eileanan an Iar.
Contract Award Notice: The Comhairle require the supply and delivery of a range of groceries and provisions to its schools, other educational establishments, care homes and care establishments throughout Na h-Eileanan an Iar (the Western Isles).
Tha aon dhiubh a' fosgladh a-nis anns na h-Eileanan an Iar, far a bheil gearraidhean ann an sochairean soisealta a' toirt buaidh air teaghlaichean, mar a tha iad sa h-uile aite.
Angus Brendan MacNeil MP, SNP, Na h-Eileanan an Iar Constituency
Angus MacNeil SNP Na h-Eileanan An Iar Overpaid council tax Repayment recommended: pounds 133.