Novyi Bykov

Novyi Bykov

 

an urban-type settlement in Bobrovitsa Raion, Chernigov Oblast, Ukrainian SSR, 28 km from the Kobyzhcha railroad station (on the Kiev-Bakhmach line). It has a sugar-refining combine.