orgy

(redirected from Orgie)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal.

orgy

History secret religious rites of Dionysus, Bacchus, etc., marked by drinking, dancing, and songs

Orgy

 

(1) A religious rite in the mysteries associated with the cults of many ancient Oriental (Astarte, Isis, Osiris, Cybele, Tammuz), Greek (Orpheus, Dionysus), and Roman gods. Orgies were frequently unruly.

(2) A wild banquet.

What does it mean when you dream about an orgy?

A dream about an orgy suggests repressed desires of the id, desires for expression of one’s sexuality and passion. It indicates the need to be surrounded by the vital forces of life.

References in periodicals archive ?
Food plays an extraordinary role in his novel: feasts, orgies, bourgeois meals, peasant revels.
In sy eerste belangrike werk, die eksperimente wat in Lobola vir die lewe, Die ambassadeur, Orgie en tot 'n mindere mate Miskien nooit beslag kry, is dit die estetiese woord--literatuur as spel--wat vooropstaan.
Afgesien van die orgie van verstrengelde, naakte liggame by Nick se huis in Houghton, is die vet vrou op die grasperk die verpersoonliking van die obsene liggaam, waar sy "geswole", "met haar bene wyd uitmekaar", stinkend en kaal met tussen haar bene iets wat "gloei" in die "digte wolbed", le.
In "Brood-hooglied" manifesteer die karnavaleske binne die sogenaamde "knipfees", 'n dae-lange orgie van "eet, knip [seks] en skuif [uitruil van seksmaats]".