frenulum

(redirected from Phren)
Also found in: Dictionary, Medical.

frenulum

[′fren·yə·ləm]
(anatomy)
A small fold of integument or mucous membrane.
A small ridge on the upper part of the anterior medullary velum.
(invertebrate zoology)
A spine on most moths that projects from the hindwings and is held to the forewings by a clasp, thus coupling the wings together.
References in periodicals archive ?
Bajo este contexto, para los griegos clasicos phren era sinonimo de diaphragma, ya que en un primer momento diaphragma (diafragma) era la sede del miedo y la angustia y, mas tarde, por una metonimia phren (mente), fue la sede del pensamiento (Cortes & Urena).
You will solve the riddle if you put together three Greek words: sos, meaning harmony and health; phren, meaning spirit and diaphragm, and logos, meaning dialogue and science.
By using three different variants of the root phren, Aeschylus emphasizes that Zeus imposes the kind of justice that teaches men "rational, logical, symbolic thought" (Goldhill 27), but does so in a choral ode that yields itself to no clear interpretation.
1912: SCHIZOPHRENIA - Derived from the Greeks words Skhizein (to split) and phren (mind), it was first coined by German psychologist Eugen Bleuler.
Cerrig yw'r waliau, a phren sydd dan draed, ond mae'r gwely yn gyfforddus, ac mae'n gynnes.
Meta phresin locates Kronus's understanding in his body: the Homeric phren ranges in meaning from heart and mind, to diaphragm, chest, and guts.
I'r gogledd o Lyn Tegid, mae cymaint a phedair safle lle codwyd cestyll o bridd a phren - sef ar hyd lannau'r Dyfrdwy, rhai yn Normanaidd ac eraill o bosib yn rhai Cymreig, yr holl gestyll yn awgrymu fod rheoli a chadw threfn ar yr ardal yma wedi bod yn bwysig yn ystod y Canol Oesoedd.
CHANTRAINE 1999:1084-1085: une las raices de saos / sos 'salvo, intacto' y phren 'espiritu, mente'.
FEL arfer darllen erthygl ddiddorol Bethan Wyn Jones am Gadair Idris a phren y ddannoedd (sedum rosea), y roseroot yn Saesneg.
Straight Thinking: Euthus Phren and the Redoubled Law