Pelion

(redirected from Pilio)
Also found in: Dictionary.

Pelion

(pē`lēən), Gr. Pílion, mountain, 5,252 ft (1,601 m) high, N Greece, E Thessaly, on the Aegean coast. In ancient legend, the centaur ChironChiron
, in Greek mythology, centaur, son of Kronos. He was a renowned sage, physician, and prophet. Among his pupils were Hercules, Achilles, Jason, and Asclepius. When Hercules accidentally wounded Chiron, the pain was so great that Chiron surrendered his immortality to
..... Click the link for more information.
 lived on the mountain and the AloadaeAloadae
or Aloidae
, in Greek mythology, two giants who warred against the Olympian gods. Their names were Otus and Ephialtes, and they were sons of Aloeus' wife by Poseidon. They tried to reach heaven to overthrow the gods by piling Mt. Ossa on Mt.
..... Click the link for more information.
 piled Pelion on Mt. Óssa.

Pelion

a mountain in NE Greece, in E Thessaly. In Greek mythology it was the home of the centaurs. Height: 1548 m (5079 ft.)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
This is the land of the mythical centaurs, with orchards and beech forests, and dominated by Mount Pilio.
A fanno mae'r broblem mae'n debyg: mae pobl Prydain, ar y cyfan, yn casau pilio ffrwythau ac yn casau unrhyw beth sydd hadau ynddyn nhw.
Doedd pilio a hadau rioed yn broblem i ni - roedden nhw'n ran o'r pleser.
A dw i ddim yn siwer sut fydda' i'n teimlo am ffrio nionod a pilio moron peth cynta' yn y bore chwaith.
Dw i'n siwe r y bydda i'n gwneud ambell "gawl" ohoni ond os ydy'n golygu 'mod i ddim yn gorfod pilio tatws ar l dod adre a 'mod i'n cael ryw hanner awr ychwanegol gyda'r plant, mi fydd hi'n werth yr ymdrech.
Byddai wedi bod yn fwy dethe pe bai wedi ysgubo gyntaf ond yr oedd yn olygfa braf gweld y gwyrddni'n pilio i ffwrdd dan ryferthwy'r peiriant jet.