Sarcina


Also found in: Dictionary, Medical, Financial, Wikipedia.
Related to Sarcina: Sarcina ventriculi, diplobacilli

Sarcina

[′sär·sə·nə]
(microbiology)
A genus of strictly anaerobic bacteria in the family Peptococcaceae; spherical cells occur in packets; ferment carbohydrates.

Sarcina

 

a spherical bacterium, measuring 0.8 to 3 micrometers in diameter. Sarcinas are gram-positive and nonmotile. They are usually nonsporogenic and nonpathogenic. They reproduce by dividing in three planes into aggregates of cells called cubical packets.

Sarcinas grow well on plain agar, potato pieces, and other nutrient mediums. On solid mediums they form round and smooth colonies that are either colorless or yellow, orange, or red, depending on the presence of the pigment carotene in the cells. These bacteria are widely distributed in nature and are often found in the air because their pigment makes them resistant to the action of sunlight. Several sarcina species inhabit the human stomach; a sporogenic species is known that decomposes urea.

References in periodicals archive ?
Ulterior predarii bunului catre organul de politie, NCC prevede in sarcina acestuia obligativitatea publicitatii faptului gasirii bunului, prin afisarea anuntului referitor la pierderea bunului atat la sediul unitatii de politie cat si pe pagina de internet a institutiei.
Asadar, odata constatat faptul ca, sub aspect functional, teoria simonista isi asuma sarcina de a elabora prima doctrina a societatii industriale, vom remarca faptul ca ceea ce caracterizeaza perioada simonista nu este elogiul libertatii religioase prin intelegerea fundamentului si naturii socialului, ci inceputul unei noi epoci si al adaptarii la noua situatie.
Aceasta orientare este focalizata pe sarcina si pe eficienta si se subsumeaza principiului "atunci cand apare o dificultate, fa ceva, rezolva problema, cauta ajutor, implica alti oameni, dar nu o lasa nerezolvata".
Comisiunea nu propune o linie prea precisa de frontiera; ea recomanda ca aceasta sarcina sa fie data unei comisiuni de frontiera.
Guvernului britanic i-ar reveni dupa aceasta, sarcina de a intocmi un proiect precis.
Tendinta este oricum de a o considera pe cea dintai drept "puterea executiva propriu-zisa" (17), avand sarcina de a a aplica legea, de a mentine ordinea si siguranta, de a rezolva diversele probleme ale societatii, reprezentand "actiunea vitala a guvernarii" (18).
Iar in calitate de nucleu si emblema a filosofiei, metafizicii ii revine rolul de a-si asuma aceasta ingrata dar, in acelasi timp, nobila sarcina de a tatona abisurile realitatii si de a intretine speranta intelegerii ei ultime, speranta care nu trebuie etichetata, intr-o maniera inhibatorie, drept o utopie, ci pusa ca un ideal luminos, care poate lucra rodnic in mintile dornice de cunoastere.
formate din experti in varii domenii, a caror sarcina este sa gaseasca un alibi "stiintific" unor actiuni pur politice.
Se prezinta cazul, verbal sau ca inregistrare audio, filmare, iar invatatoarea explica sarcina de lucru, apoi lasa timp copiilor pentru a reflecta asupra cazului, ghideaza discutiile pe baza situatiei prezentate.
Accidentele de munca sunt, de asemenea, excluse, ele fiind in sarcina angajatorului, care recurge la companiile de asigurari.