Cardiganshire

(redirected from Sir Aberteifi)
Also found in: Dictionary.

Cardiganshire,

former county, W Wales: see CeredigionCeredigion,
county, 694 sq mi (1,797 sq km), W Wales. Ceredigion, corresponding to the former county of Cardiganshire, was established in 1996 when the nonmetropolitan county of Dyfed was dissolved.
..... Click the link for more information.
.

Cardiganshire

a former county of W Wales: became part of Dyfed in 1974; reinstated as Ceredigion in 1996
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Teulu ifanc a phrysur felly, yn ffermio yng ngolwg harddwch arfordir hyfryd Sir Aberteifi.
Mae sn mai'r olaf i farchogaeth y Ceffyl Pren yn sir Aberteifi oedd tad y llenor Eingl-Gymreig, Caradog Evans.
Llwyddodd i ennill sedd sir Aberteifi i Lafur yn 1966, ac mae ei gariad at ei fro enedigol yn amlwg yn y modd y bu'n dadlau achos yr ardal mor egniol yn San Steffan.
Deuthum i adnabod y 'tinc od' yn ddiweddarach fel acen Sir Aberteifi.
Nid yw pobl Sir Geredigion, yr hen Sir Aberteifi, cartre Tad Mr Urdd, am fynd lawr mewn hanes mai hi wnaeth ganiatau i hyn ddigwydd.
Cefn Gwlad S4C, 9pm Yr wythnos hon bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Andrew Davies a'r teulu ar fferm Trial Mawr, Llanon, Sir Aberteifi.
Er mai brodor o Sir Gr oedd yr awdur, fe'i cysylltir yn bennaf Sir Aberteifi.
In Welsh, the town has been recognisably Aberteifi from 1136, and the county Sir Aberteifi.
Cynhaeaf gwair yng Nghilgerran, Sir Aberteifi 'slawer dydd
Dyna beth arall y mae pobol Sir Aberteifi yn ei Ac mae yna sawl digwyddiad wneud yn dda: dathlu.
However the native Welsh, including some of my family, persist, in calling Cardigan, Aberteifi, and the county Sir Aberteifi.