Cardiganshire

(redirected from Sir Aberteifi)
Also found in: Dictionary.

Cardiganshire,

former county, W Wales: see CeredigionCeredigion,
county, 694 sq mi (1,797 sq km), W Wales. Ceredigion, corresponding to the former county of Cardiganshire, was established in 1996 when the nonmetropolitan county of Dyfed was dissolved.
..... Click the link for more information.
.

Cardiganshire

a former county of W Wales: became part of Dyfed in 1974; reinstated as Ceredigion in 1996
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Teulu ifanc a phrysur felly, yn ffermio yng ngolwg harddwch arfordir hyfryd Sir Aberteifi.
Deuthum i adnabod y 'tinc od' yn ddiweddarach fel acen Sir Aberteifi.
Mae sn mai'r olaf i farchogaeth y Ceffyl Pren yn sir Aberteifi oedd tad y llenor Eingl-Gymreig, Caradog Evans.
Cefn Gwlad S4C, 9pm Yr wythnos hon bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld ag Andrew Davies a'r teulu ar fferm Trial Mawr, Llanon, Sir Aberteifi.
Nid yw pobl Sir Geredigion, yr hen Sir Aberteifi, cartre Tad Mr Urdd, am fynd lawr mewn hanes mai hi wnaeth ganiatau i hyn ddigwydd.
In Welsh, the town has been recognisably Aberteifi from 1136, and the county Sir Aberteifi.
Er mai brodor o Sir Gr oedd yr awdur, fe'i cysylltir yn bennaf Sir Aberteifi.
Dyna beth arall y mae pobol Sir Aberteifi yn ei Ac mae yna sawl digwyddiad wneud yn dda: dathlu.
Cynhaeaf gwair yng Nghilgerran, Sir Aberteifi 'slawer dydd
However the native Welsh, including some of my family, persist, in calling Cardigan, Aberteifi, and the county Sir Aberteifi.
Aeth y syniad o gael clwb ffermwyr ieuainc fel tn gwyllt drwy bob ardal ac erbyn 1943-44 roedd 42 o glybiau yn Sir Aberteifi gyda 2,300 o aelodau.