Ceredigion

(redirected from Sir Ceredigion)
Also found in: Dictionary.

Ceredigion,

county, 694 sq mi (1,797 sq km), W Wales. Ceredigion, corresponding to the former county of Cardiganshire, was established in 1996 when the nonmetropolitan county of DyfedDyfed
, former county, W Wales. It was created in the 1974 administrative reorganization of Wales from the counties of Cardiganshire, Carmarthenshire, and Pembrokeshire, but in 1996 the county was dissolved and the unitary authorities of Ceredigion, Carmarthenshire, and
..... Click the link for more information.
 was dissolved. Cardiganshire (Welsh Sir Ceredigion) had been joined with Carmarthenshire and Pembrokeshire in 1974 to form Dyfed.

Ceredigion

a county of W Wales, on Cardigan Bay: created in 1996 from part of Dyfed; corresponds to the former Cardiganshire (abolished 1974): mainly agricultural, with the Cambrian Mountains in the E and N. Administrative centre: Aberaeron. Pop.: 77 200 (2003 est.). Area: 1793 sq. km (692 sq. miles)
References in periodicals archive ?
Bydd PCYDDS yn cydweithio mewn partneriaeth a Chyngor Sir Ceredigion i ddatblygu ymatebion arloesol i anghenion iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig ac ar ddarparu gweithgareddau ymgyfoethogi ar gyfer dysgwyr ol-16 yng Ngheredigion.
Sir Ceredigion sydd yn noddi'r Sioe eleni ac mae Dai Jones wedi derbyn "anrhydedd mwyaf ei fywyd" o gael bod yn Llywydd.
Mae'r undebau, wrth gwrs, yn ymwybodol iawn o'r broblem hyn ac wedi dechrau sawl ymgyrch dros y blynyddoedd i geisio atal dwyn o gefn gwlad - lansiwyd y diweddaraf ar ddechrau'r wythnos ddiwethaf sef ymgyrch ar y cyd rhwng Heddlu Dyfed Powys, Cyngor Sir Ceredigion ac undebau NFU Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru.
Dewch i ni ddefnyddio ein hymennydd i wrthsefyll 'Brains' a dewch i ni yn ein miloedd ysgrifennu cyn Ionawr 1 2010 i'r Cyngor Trwyddedau, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA er mwyn iddynt wrthod trwydded alcohol ac annog yr Urdd i wneud tro pedol doeth.
In 1889 when the County Council Act came into force, the form Sir Ceredigion was preferred.
Trwy gydweithio ymhlith ei adrannau ei hun ac a chyrff allanol allweddol, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cyflawni rhaglen ar gyfer addysg ledled y sir.
ParryDaviesywCyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Ceredigion
Implementing agency : Cyngor Sir Ceredigion County Council
Mae'n rhaid inni edrych yn awr at bwyllgorau gwaith lleol yr Urdd, cynghorwyr sir Ceredigion a phrifathrawon ac athrawon led-led Cymru i ddangos arweiniad ar y mater yma - ac i achub yr Urdd rhag ei bwyllgor rheoli ei hun, drwy roi stop ar hyn.
Felly, sefydlodd Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion bartneriaeth ragweithredol fydd yn datrys problemau trin gwastraff yn y canolbarth am flynyddoedd i ddod.
Dyma fydd yn digwydd yn Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion ar ddydd Sadwrn ar Gaeau Gelli Angharad, Capel Bangor.
Bydd Dudley'n paratoi Eurgefn, cig oen y morfa o Dalsarnau, eog gwyllt wedi'i rwydo yn aber trawiadol y Mawddach ger y Bermo a draenog y mOr wedi'i ddal a'i goginio ger creigiau garw Clarach yn sir Ceredigion.