Denbighshire

(redirected from Sir Ddinbych)
Also found in: Dictionary.

Denbighshire

(dĕn`bēshĭr), Welsh Sir Ddinbych, county, 326 sq mi (844 sq km), N Wales. In 1974, the old county of Denbighshire was divided between the nonmetropolitan counties of ClwydClwyd
, former county, N Wales, created in 1974 from Flintshire and parts of Denbighshire and Merionethshire. It was dissolved in 1996 and divided among the unitary authorities of Flintshire, Denbighshire, Wrexham, Conwy, and Powys.
..... Click the link for more information.
 and GwyneddGwynedd
, county, 984 sq mi (2,548 sq km), NW Wales. Established as a county in 1974 through the union of Anglesey, Caernarvonshire, and parts of Denbighshire and Merionethshire, Gwynedd was reduced in 1996 by the separation of Anglesey and the loss of its northeastern section
..... Click the link for more information.
, but that portion that had been assigned to Clwyd was restored as the county of Denbighshire in 1996.

Denbighshire

a county of N Wales: split between Clwyd and Gwynedd in 1974; reinstated with different boundaries in 1996: borders the Irish Sea, with the Cambrian Mountains in the south: chiefly agricultural. Administrative centre: Ruthin. Pop.: 94 900 (2003 est.). Area: 844 sq. km (327 sq. miles)
References in periodicals archive ?
RWYT ti'n wreiddiol o Landyrnog yn Sir Ddinbych, ac mae dy gymeriad yn dod o'r De - sut brofiad yw actio mewn tafodiaith gwahanol?
Mae cysylltiad rhwng yr Eisteddfod, Sir Ddinbych a merched, gan mai yno y crewyd hanes wrth i fenywod ennill y prif wobrau llenyddol am y tro cyntaf.
Cyngor Sir Ddinbych sy'n berchen y warchodfa ac mae hi wedi'i gwasgu rhwng y mor a'r cwrs golff.
Hefyd diolch iddi hi am ei sylwadau am byd natur, yn wastad mor addas ac yn taro ddeuddeg efo pethau o gwmpas sir Ddinbych.
30pm, cawn gyfarfod disgyblion Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Twm o'r Nant yn Sir Ddinbych, lle bydd Russell yn profi ei sgiliau gwneud smwddi, ac yn dysgu'r plant i chwynnu.
Enillodd Bencampwriaeth Golff yr Eisteddfod yn y Rhyl ym 1985, ac eto yn Sir Ddinbych yn 2001, yr unig berson i ennill y 'dwbl'
Bydd Dai Jones Llanilar yn mynd i gyrion pentre' Llangwm yn Sir Ddinbych i fferm y teulu Lynch.
YN 3 Lle ar S4C nos yfory fe fydd y dringwr byd enwog Eric Jones yn ein tywys ar daith i dri lle sydd wedi chwarae rhan bwysig yn ei fywyd - Bryn Saith Marchog yn Sir Ddinbych, Bwlch Llanberis, Eryri a Grindewald yn Alpau'r Swistir.
DEDDF AMDDIFFYN Y GLANNAU 1949 RHYBUDD O WAITH AMDDIFFYN Y GLANNAU ARFAETHEDIG Mae Cyngor Sir Ddinbych, fel awdurdod amddiffyn y glannau, yn hysbysu trwy hyn dan adran 5(1) o'r ddeddf uchod ei fod yn bwriadu ymgymryd a gwaith amddiffyn y glannau yng Ngorllewin y Rhyl, Sir Ddinbych.
15pm Hanner can mlynedd ers iddyn nhw droedio ar lwyfan gyda'i gilydd am y tro cyntaf, Hogia'r Wyddfa sy'n dathlu mewn cyngerdd mawreddog o lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cylch.
Enillodd y bardd Eurig Salisbury y teitl Prifardd Yr Urdd yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Ddinbych yn 2006 ar l ysgrifennu cerdd ar destun Goleuni.
BYDD Heno ar y lon mewn sawl lleoliad gwahanol yr wythnos yma gan ddechrau gyda thaith gerdded go arbennig yn Sir Ddinbych.